Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 12/05/2017 - 07:58
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại huyện Thuận Thành
Tiếp tục chương trình công tác, ngày 11-5, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa, thể thao tại huyện Thuận Thành.

Nhận thức rõ thiết chế văn hóa là yếu tố quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa cơ sở phát triển, nâng cao dân trí cho nhân dân nên những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Thuận Thành luôn chú trọng quan tâm qui hoạch, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở. Ngoài việc đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn của Nhà nước, huyện đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa thể thao, đáp ứng nhu cầu, hội nhập và phát triển.

Tính đến nay, 18/18 xã, thị trấn đều được UBND huyện ra quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao. Hàng năm mỗi địa phương đều dành khoảng 30 triệu đồng để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, cá biệt có địa phương như Song Hồ, Xuân Lâm, thị trấn Hồ… kinh phí lên đến gần 100 triệu đồng. Cùng với đó số lượng nhà văn hóa cấp thôn đạt chuẩn cũng dần tăng lên, đến nay có 88/108 thôn có nhà văn hóa (trong đó 72 nhà văn hóa đạt chuẩn). Bên cạnh việc đầu tư xây dựng các công trình thể thao, huyện còn quan tâm, dành nguồn lực trùng tu, tôn tạo các công trình di tích lịch sử, các loại hình sinh hoạt văn hóa đặc sắc của quê hương như hát Trống quân, rối nước, ca trù… góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của cha ông…

Sau khi thảo luận, đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ văn hóa, thể thao của huyện thời gian qua, các thành viên trong đoàn nghe một số ý kiến đề xuất của huyện, đồng thời cũng trực tiếp đóng góp ý kiến xây dựng một số nội dung như: Thời gian tới huyện cần rà soát tổng thể, đánh giá lại qui hoạch thiết chế văn hóa ở cơ sơ; tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư đồng bộ các thiết chế văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao ngày một lớn của người dân trong huyện; sớm kiện toàn đầy đủ các chức danh của Trung tâm Văn hóa, thể thao cấp xã, thị trấn để hoạt động được hiệu quả hơn…

Trước đó, đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh khảo sát lĩnh vực văn hóa, thể thao tại xã Song Hồ (Thuận Thành). Trong ngày hôm nay (12-5), Ban Văn hóa- Xã hội tiếp tục giám sát tại thành phố Bắc Ninh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nguyên Đức
Top