Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 11/05/2017 - 08:07
Thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu công trình bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy
Trong những năm qua, tình hình cháy nổ trên địa bàn cả nước diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại. Nguyên nhân chủ yếu thường là không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhất là kiến trúc, kết cấu nhà và công trình không phù hợp. Từ thực tế cho thấy, công tác thẩm duyệt và nghiệm thu PCCC công trình trước khi đi vào hoạt động là công việc đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an toàn PCCC.

Xác định công tác thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC có vị trí, vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa PCCC từ gốc, Cảnh sát PC và CC tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chức năng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm duyệt và nghiệm thu PCCC đối với các dự án, công trình xây dựng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về PCCC, nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ đầu tư tự giác thực hiện các quy định PCCC. Tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn các quy định pháp luật về trình tự, thủ tục, hồ sơ, kinh phí thẩm duyệt và nghiệm thu PCCC sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, giám sát, thi công xây dựng. Bên cạnh đó chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC.

Năm 2016, Cảnh sát PC và CC tỉnh tiếp nhận và thẩm duyệt 285 hồ sơ thiết kế về PCCC, tăng hơn 606% so với năm 2015; nghiệm thu 117 công trình xây dựng; tiến hành kiểm tra an toàn PCCC trong quá trình thi công 34 lượt cơ sở. Riêng trong quý I năm 2017 đã tiếp nhận và thẩm duyệt 111 hồ sơ thiết kế, phối hợp tổ chức nghiệm thu 66 công trình thi công về PCCC. Qua thẩm duyệt, kiểm tra đã kịp thời phát hiện và yêu cầu cơ sở khắc phục những tồn tại, thiếu sót. Các hồ sơ thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC đều đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn theo luật định. Các công trình được nghiệm thu đều thi công, lắp đặt theo đúng thiết kế được thẩm duyệt về PCCC.

 

 

Cán bộ Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy (Cảnh sát PC và CC tỉnh) kiểm tra thi công hệ thống PCCC tại chung cư Cát Tường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

 

Ông Phạm Tiến Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Cát Tường chia sẻ: “Công ty hiện đang triển khai xây dựng nhiều dự án nhà ở, chung cư xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ý thức được những quy định về PCCC và xây dựng cơ bản, trong quá trình thực hiện các dự án, Công ty luôn bám sát các quy định pháp luật về PCCC. Trước khi triển khai mỗi dự án, Công ty đều làm việc với cơ quan Cảnh sát PC và CC để cập nhật những quy định mới, lấy ý kiến tham khảo trước khi thiết kế công trình. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ dự án với Cảnh sát PC và CC nên rút ngắn được rất nhiều thời gian từ lập hồ sơ, thiết kế, thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC để đưa các công trình vào sử dụng đúng quy định, bảo đảm an toàn”.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chủ đầu tư, nhà thầu thi công chủ quan hoặc vì lợi ích cá nhân mà không thực hiện đầy đủ các quy định về PCCC trong xây dựng, không thực hiện thẩm duyệt hoặc có thẩm duyệt PCCC nhưng khi thi công lại không tuân thủ theo thiết kế đã được thẩm duyệt, dẫn đến công trình gặp nhiều sai sót về PCCC. Qua công tác thẩm duyệt, nghiệm thu công trình đảm bảo an toàn về PCCC, lực lượng Cảnh sát PCCC kiểm tra và hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà thầu thi công khi tiến hành xây dựng các dự án, công trình cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu, điều kiện về an toàn PCCC theo đúng quy định của Nhà nước. Từ đó phòng ngừa, hạn chế cháy, nổ xảy ra; giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất khi có cháy, nổ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho các tổ chức, cá nhân.

Thiếu tá Trần Trung Kiên, Phó trưởng Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy cho biết: “Làm tốt công tác thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC sẽ giúp cho cơ sở có những giải pháp tốt ngay từ ban đầu về bảo đảm an toàn PCCC, là tiền đề duy trì và bảo đảm các điều kiện về an toàn PCCC cho cơ sở trong suốt quá trình hoạt động. Trong thời gian tiếp theo để nâng cao hiệu quả công tác thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC, Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy sẽ tham mưu cho Giám đốc Cảnh sát PC và CC tỉnh ban hành quy định về trình tự, niêm yết công khai các thủ tục hành chính về tiếp nhận, thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC trên địa bàn tỉnh. Đồng thời hướng dẫn các phòng nghiệp vụ trong toàn lực lượng triển khai thực hiện tốt các nội dung của công tác này, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân chấp hành nghiêm túc quy định về PCCC”.

Bảo Anh
Top