Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 10/05/2017 - 16:50
Thực hiện lộ trình chuyển đổi công nghệ nung gạch từ lò vòng sang lò tuynel
Ngày 10 – 5, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương làm việc với các doanh nghiệp về việc thực hiện lộ trình chuyển đổi công nghệ nung gạch từ lò vòng sang lò tuynel.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 12 nhà máy sản xuất gạch bằng công nghệ lò vòng do 11 doanh nghiệp đầu tư. Thực hiện Quyết định số 1469 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định, phải chấm dứt hoạt động vào trước năm 2016 đối với lò thủ công, thủ công cải tiến và chậm nhất vào trước năm 2018 với lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hoá thạch, UBND tỉnh xây dựng lộ trình yêu cầu các doanh nghiệp có kế hoạch chuyển đổi theo đúng thời gian. Tính đến tháng 4 – 2017, có 3 doanh nghiệp đang xây dựng lò tuynel để thay thế lò vòng, 3 doanh nghiệp liên hệ ngành chức năng đề nghị hướng dẫn việc chuyển đổi.

Trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp ngành chức năng và các địa phương, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp thu hồi vốn trong quá trình đầu tư, vì vậy, yêu cầu các đơn vị thống nhất chủ trương của tỉnh, Chính phủ về việc chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch, cùng chung tay xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh. Yêu cầu từng doanh nghiệp rà soát lại việc chuyển đổi sản xuất bằng lò tuynel, khuyến khích việc chuyển đổi hẳn sang loại hình kinh doanh khác (đô thị, thương mại - dịch vụ). Trong quá trình chuyển đổi, UBND tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp trong điều kiện pháp luật cho phép. Giao các sở, ngành, địa phương phối hợp, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc chuyển đổi, bảo đảm doanh nghiệp hoạt động bình thường, hiệu quả sau chuyển đổi.

Đức Anh
Top