Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 10/05/2017 - 15:43
Ra mắt CLB Quan họ xã Đại Đồng
Hội LHPN xã Đại Đồng (Tiên Du) vừa tổ chức ra mắt CLB Quan họ.
 
CLB Quan họ xã Đại Đồng có 29 thành viên là các hội viên, phụ nữ đam mê Quan họ, sinh hoạt định kỳ theo quý. CLB đã bầu Ban Chủ nhiệm gồm 3 thành viên, đề ra Quy chế hoạt động.

CLB là nơi sinh hoạt văn hoá nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống, giá trị tốt đẹp của dân ca Quan họ Bắc Ninh; đồng thời phổ biến, hướng dẫn để các thành viên trong CLB tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các nhiệm vụ, phong trào của hội Phụ nữ...

Thu Huyền
Top