Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 10/05/2017 - 15:33
Ban Văn hóa- Xã hội (HĐND tỉnh) giám sát việc thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa, thể thao tại Yên Phong
Ngày 10- 5, Ban Văn hóa- Xã hội (HĐND tỉnh) giám sát việc thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa, thể thao tại Yên Phong. Đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự.

Những năm gần đây sự nghiệp văn hóa, thể thao ở huyện Yên Phong luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp. Ngoài việc tiến hành lập qui hoạch sử dụng đất cho lĩnh vực TDTT, huyện Yên Phong tăng cường đầu tư, nâng cấp xây mới các công trình trong hệ thống thiết chế văn hóa- thể thao từ huyện đến cơ sở. Hiện tại huyện có đủ 3 công trình TDTT (bể bơi, nhà thi đấu, sân vận động); 10/14 xã, thị trấn có hội trường và nhà văn hóa đa năng; 100% các làng, khu phố thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên các câu lạc bộ văn hóa, thể thao. Bên cạnh nguồn vốn Nhà nước, huyện huy động các nguồn lực trong xã hội đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn, đặc biệt là các điểm sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tập luyện TDTT (sân cầu lông, dưỡng sinh, bóng chuyền…) góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và rèn luyện thể chất tinh thần cho nhân dân.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế trong việc xây dựng thiết chế văn hóa thể thao của huyện như: một số thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được xây dựng chưa đồng bộ, diện tích, qui mô nhỏ, được xây dựng từ lâu nên xuống cấp, trang thiết bị chưa đảm bảo; kinh phí hỗ trợ hoạt động tại nhà văn hóa làng, khu phố còn hạn chế…

Đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện cần sớm rà soát tổng thể qui hoạch, định hướng phát triển văn hóa, thể thao của huyện phù hợp với sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới, đồng thời tích cực chỉ đạo các phòng chức năng đẩy nhanh quá trình thành lập các Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp xã, thị trấn.

Trước đó, đoàn giám sát của Ban Văn hóa- Xã hội (HĐND tỉnh) khảo sát hoạt động văn hóa, thể thao tại thị trấn Chờ (Yên Phong).

Nguyên Đức
Top