Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 08/05/2017 - 08:45
Phát triển đảng viên mới ở Đảng bộ thị trấn Thứa
Năm 2017, Đảng bộ thị trấn Thứa, huyện Lương Tài phấn đấu kết nạp từ 8-10 quần chúng ưu tú vào Đảng, quan tâm phát triển lực lượng trẻ ở các chi bộ nông thôn, vùng công giáo. Thời gian qua, Đảng bộ đã chú trọng công tác tạo nguồn bồi dưỡng đối tượng Đảng nhằm tăng cường, củng cố xây dựng đội ngũ đảng viên phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Để phát triển đảng viên mới, ngay từ đầu năm 2017, Đảng bộ xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác tạo nguồn cho từng tháng, quý nhất là giao chỉ tiêu mỗi chi bộ phải kết nạp ít nhất từ 1-2 đảng viên/năm. Chú trọng bồi dưỡng kết nạp những quần chúng ưu tú đang sinh sống gắn bó lâu dài với địa phương. Việc tạo nguồn phát triển đảng viên mới được coi là chỉ tiêu quan trọng, bắt buộc để đánh giá và xếp loại chi bộ trong sạch vững mạnh. Mặt khác, Đảng bộ thường xuyên hướng dẫn, phổ biến quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu, tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên đến các chi bộ. Hàng tháng, tổ chức giao ban đánh giá công tác Đảng, nghe cơ sở báo cáo về công tác Đảng nói chung và việc phát triển đảng viên nói riêng. Từ đó, Đảng bộ biểu dương kịp thời các chi bộ điển hình làm tốt công tác phát triển đảng viên mới và đưa ra các biện pháp chỉ đạo giải quyết những tồn tại, vướng mắc ở các chi bộ khó khăn trong công tác phát triển Đảng nhằm triển khai đạt kết quả cao.

Nhằm củng cố, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, Đảng bộ Thị trấn tăng cường tuyên truyền giáo dục để quần chúng trong chi bộ nhận thức sâu sắc, hiểu rõ ý nghĩa, mục đích khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cùng với đó, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức đoàn thể luôn đổi mới nội dung hoạt động, chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển kinh tế nhằm thu hút nhiều đoàn viên, hội viên vào tổ chức. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ thanh niên, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Từ đó, xuất hiện nhiều nhân tố điển hình trong phong trào phát triển kinh tế, công tác xã hội tại địa phương, làm cơ sở cho các chi bộ phát hiện, bồi dưỡng và xem xét, kết nạp.

Bám sát chỉ tiêu phát triển đảng do Đảng ủy Thị trấn giao hàng năm, các chi bộ tiến hành phân loại quần chúng, xét đưa những quần chúng ưu tú vào danh sách học các lớp đối tượng Đảng. Tổ chức giao nhiệm vụ để thử thách, có Nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ các đối tượng đảng. Nhất là, trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú có nhận xét, báo cáo trước chi bộ những điểm mạnh, điểm yếu của quần chúng để chi bộ nhận xét, đánh giá, tiếp tục rèn luyện phấn đấu  trở thành đảng viên chính thức trong hàng ngũ của Đảng.

Quý I năm 2017 Đảng bộ thị trấn Thứa đã kết nạp được 4 đảng viên mới trong đó 100% lực lượng trẻ, đảng viên nữ chiếm 75%, đảng viên ở các chi bộ nông thôn chiếm 50%. Nhìn chung, các đảng viên mới kết nạp đều có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, tích cực rèn luyện, phát huy sức trẻ trong công tác xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng quê hương. Đảng bộ cũng làm thủ tục chuyển đảng chính thức cho 2 đảng viên mới, đồng thời cử 7 quần chúng ưu tú đi học để xem xét, đề nghị kết nạp trong thời gian tới. 

Kim Thỏa (Đài Lương Tài)
Top