Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 04/05/2017 - 08:35
Xu thế và cơ hội khởi nghiệp
Theo nhận định của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế-xã hội tỉnh, trong những năm tới, lĩnh vực chính của hoạt động khởi nghiệp tập trung vào đổi mới sáng tạo trong ngành công nghệ thông tin và nông nghiệp; phát triển kinh tế đô thị và nâng cao năng lực kết nối với khu vực FDI.

Số lượng khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin có thể nhiều hơn các ngành khác do đặc thù của ngành này không cần nhiều vốn, nhiều nhân lực, thị trường dễ tiếp cận, lực lượng tham gia trẻ, nhanh nhạy với xu hướng mới nhưng tính cạnh tranh và đào thải lại hết sức khốc liệt.

Nông nghiệp là lĩnh vực nhiều tiềm năng cho hoạt động khởi nghiệp, đây là yêu cầu tất yếu cho sự phát triển của ngành do nhu cầu sản xuất đòi hỏi để phát triển sản xuất theo chuỗi hàng hóa, nâng cao giá trị, giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Xu thế khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp có thể tập trung vào một số lĩnh vực như: dịch vụ tư vấn chuyển giao trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp (kỹ thuật, thị trường, con giống,...); sản xuất nông nghiệp theo chuỗi (sản xuất giống, nuôi trồng, tiêu thụ sản phẩm) theo mô hình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn VietGap; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp (năng suất, chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường). Bên cạnh đó vào những năm tới, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thu hút được nhiều doanh nghiệp FDI đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp điện tử tạo ra những cơ hội rất lớn về khởi nghiệp trong các ngành dịch vụ hỗ trợ có liên quan, các ngành dịch vụ đô thị, môi trường, chăm sóc sức khỏe,...

Vì vậy, Bắc Ninh chủ trương tạo dựng môi trường khởi nghiệp thuận lợi, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thông qua những chính sách, công cụ hỗ trợ đầu tư kinh doanh, các quỹ đầu tư, các tổ chức ươm tạo và đào tạo nhân lực, phát triển ý tưởng khởi nghiệp, các hoạt động tư vấn và phát triển doanh nghiệp. Đồng thời cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho mọi người dân, doanh nhân tự tin, yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh lâu dài, biết tận dụng cơ hội để khởi nghiệp; kiến tạo một môi trường khởi nghiệp thực chất.

Tuy nhiên vấn đề huy động vốn đang là rào cản lớn nhất đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp. Các dự án khởi nghiệp với bản chất rủi ro lớn, thiếu tài sản đảm bảo, chưa đủ điều kiện tài chính nên việc tiếp cận các kênh huy động truyền thống như vay vốn tại ngân hàng thương mại gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra việc thiếu minh bạch về báo cáo tài chính, tài sản, thuế của hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa... làm gia tăng rủi ro cho ngân hàng khi quyết định cấp tín dụng cũng là nguyên nhân làm cho vốn ngân hàng không đến được với doanh nghiệp khởi nghiệp.

 

 

Công ty TNHH Intops Việt Nam (KCN Yên Phong) sản xuất linh kiện nhựa cho điện thoại thông minh.

 

Trên tinh thần triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chương trình hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Bắc Ninh đề ra nhiệm vụ tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó xây dựng cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Quỹ Đầu tư phát triển. Trước mắt, lồng ghép và bổ sung đối tượng doanh nghiệp khởi nghiệp vào danh mục đầu tư trực tiếp và cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển nhằm hỗ trợ tài chính cho các dự án khởi nghiệp có hiệu quả, đã được sàng lọc thông qua Hội đồng tư vấn hỗ trợ và phát triển mạng lưới khởi nghiệp.

Sử dụng nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm có hiệu quả, ưu tiên cho vay các dự án khởi nghiệp của thanh niên để khuyến khích thanh niên tham gia khởi nghiệp. Tiến tới tìm kiếm, ký kết các thỏa thuận hợp tác với các tổ chức, ngân hàng, doanh nghiệp, trường đại học nước ngoài về việc hỗ trợ nguồn vốn vay, chương trình đào tạo cho cộng đồng khởi nghiệp Bắc Ninh.

Ông Vũ Đức Quyết, Giám đốc Sở Công thương cho biết: Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2020, cơ bản nắm vững các công nghệ mới chủ yếu từ các doanh nghiệp FDI đã đầu tư trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước (DDI) tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng linh kiện, phụ tùng, vật tư, bao bì; sản xuất và lắp ráp khuôn mẫu cho các chi tiết nhựa, nhôm, kim loại chuyên dùng. Từ năm 2020-2030 phát triển nhanh số các doanh nghiệp trong nước có đủ năng lực tiếp nhận chuyển giao công nghệ, bước đầu tham gia cải tiến, thiết kế triển khai chi tiết linh kiện, sản phẩm. Đây có thể là cơ hội khởi nghiệp thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước.

Được biết hiện nay, Tập đoàn Sam sung đã cam kết hỗ trợ doanh nghiệp Việt trở thành nhà cung cấp trong chuỗi giá trị sản xuất. Tuy nhiên để trở thành nhà cung cấp chính thức, doanh nghiệp phải trải qua các khâu đánh giá theo 8 tiêu chuẩn cơ bản (công nghệ, chất lượng, trách nhiệm, giao hàng, giá, môi trường, tài chính, luật), xuyên suốt là khả năng đáp ứng một cách linh hoạt yêu cầu cung cấp sản phẩm theo đơn hàng. Muốn vậy, doanh nghiệp Việt phải cải tiến, đổi mới. Tỉnh đã đồng ý và giao cho Sở Công Thương tham mưu lồng ghép vào hoạt động khuyến công để kết nối doanh nghiệp Việt với Sam sung và các công ty vệ tinh của Sam sung. Năm 2016, thực hiện phối hợp với Sam sung tư vấn cải tiến thành công các công ty Godlsun, Thăng Long, An Lập trở thành nhà cung cấp cho Sam sung điện tử.

 Kế hoạch năm 2017,  tiếp tục hỗ trợ cải tiến khoảng 3-4 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh, động viên doanh nghiệp đã được Sam sung nhận là nhà cung cấp tham gia giúp đỡ doanh nghiệp Việt ở các địa phương khác thực hiện tự cải tiến. Hiện nay, Sam sung vẫn tích cực tìm kiếm doanh nghiệp Việt, phối hợp với Bộ Công thương tổ chức hội thảo, giới thiệu nhu cầu, tư vấn hỗ trợ... nhưng chuyển biến từ doanh nghiệp Việt là chưa tích cực, rất cần sự hỗ trợ, thúc đẩy thông qua chương trình khuyến công khởi nghiệp và hỗ trợ đào tạo tuyển dụng tuyên truyền nội dung công tác cải tiến doanh nghiệp để tham gia hội nhập.

Để thúc đẩy quá trình khởi nghiệp, nâng cao năng lực kết nối với khu vực FDI, ngành Công thương cần phân công chuyên gia trợ giúp đánh giá doanh nghiệp để xác định nội dung cải tiến doanh nghiệp, trước hết lấy tiêu chuẩn của Sam sung làm tiêu chuẩn cơ bản và hỗ trợ hoạt động cải tiến; việc thực hành cải tiến không phải chỉ nhằm mục tiêu làm vệ tinh cho Sam sung mà là nâng cao năng lực hội nhập cho doanh nghiệp Việt. Đồng thời giới thiệu và kết nối các doanh nghiệp hợp tác, trở thành nhà cung cấp của nhau.

Vũ Thắng
Top