Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 04/05/2017 - 08:32
Bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế-xã hội
Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Ngân hàng Việt Nam, trải qua 20 năm tái lập tỉnh (năm 1997), ngành Ngân hàng Bắc Ninh luôn nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn thử thách, khẳng định vai trò, vị thế tiên phong, đóng góp tích cực và hiệu quả vào quá trình phát triển nhanh, bền vững của tỉnh, đưa Bắc Ninh trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội. Nhân ngày truyền thống ngành Ngân hàng phóng viên (PV) Báo Bắc Ninh đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Như Đôn, Giám đốc NHNN tỉnh.

PV: Ông có thể đánh giá khái quát tình hình hoạt động ngành NH cũng như sự đóng góp tích cực của Ngành  vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong suốt hành trình qua?

Ông Nguyễn Như Đôn: Mạng lưới hoạt động của ngành NH tỉnh có sự phát triển vượt bậc, năm 1997 tỉnh chỉ có NHNN và 3 NHTM, sau 20 năm tái lập, đến nay Bắc Ninh đã thu hút được 32 chi nhánh NH và 26 QTDND; 1 Tổ chức tài chính vi mô, cùng với hơn 1.000 điểm giao dịch, gồm cả các điểm giao dịch tự động ATM, POS trải rộng khắp các địa phương trong tỉnh đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh có mật độ NH dày nhất chỉ đứng sau các thành phố trực thuộc Trung ương. Gần 60 nghìn tỷ đồng nguồn vốn của toàn ngành NH được chuyển tải đến các thành phần kinh tế đầu tư hiệu quả trên các lĩnh vực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững và thực hiện tốt các mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh. Cùng với việc chú trọng đầu tư vốn cho các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, của tỉnh, hệ thống NH còn làm tốt công tác tín dụng ưu đãi phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách với tổng dư nợ khoảng 2.000 tỷ đồng, tăng hơn 140 lần so với đầu năm 1997, góp phần thực hiện tốt công tác xoá đói giảm nghèo. Đến nay, với sự chỉ đạo của NHNN tỉnh, sự chung tay, góp sức của tập thể cán bộ, người lao động, toàn hệ thống NH trong tỉnh đã đóng góp hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động vì cộng đồng. Hoạt động của ngành NH đã góp phần thực hiện tốt mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ thị trường, tạo môi trường đầu tư ổn định, thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn FDI. Điều này đã được chứng minh qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh trong những năm qua.

PV: Với vai trò là kênh dẫn vốn, điều tiết và hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, kích thích tăng trưởng kinh tế, thời gian qua ngành NH tỉnh đã có những giải pháp gì?

Ông Nguyễn Như Đôn: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế, NHNN tỉnh đã chỉ đạo, quán triệt các NH, TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành NH tích cực thực hiện cơ cấu lại nợ; xem xét miễn, giảm lãi vay; thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay tối đa bằng VNĐ đối với một số lĩnh vực ưu tiên... Đến nay, lãi suất đã điều chỉnh trở về mức lãi suất ở giai đoạn 2005-2006. Đặc biệt, đã thực hiện việc điều chỉnh giảm lãi suất các khoản cho vay trước đây về dưới 13%/năm với hơn 4.000 khách hàng có dư nợ gần 6.000 tỷ đồng. Tích cực thực hiện các giải pháp đẩy mạnh huy động nguồn vốn để mở rộng cho vay các chương trình tín dụng đặc thù, tập trung nguồn vốn tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên... Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp khơi thông nguồn vốn tín dụng, hỗ trợ tích cực cho các DN, người dân nên dư nợ của toàn hệ thống tăng trưởng hàng năm, bình quân giai đoạn 2010-2016 là từ 18- 20% năm, cao hơn mức tăng trưởng bình quân toàn quốc.

 

 

Nguồn vốn của ngành Ngân hàng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Ảnh: Diện mạo thành phố Bắc Ninh ngày càng khang trang, hiện đại.

 

NHNN tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình kết nối NH - DN trên địa bàn. Đến nay tổng số tiền các NH cam kết cho vay hơn 14.000 tỷ đồng (gấp gần 2 lần mức cam kết cho vay mới tại thời điểm cuối năm 2014, bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình); Năm 2016, các NH gia hạn nợ, cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ với dư nợ đạt hơn 32 tỷ đồng đối với 19 khách hàng, trong đó khách hàng là DN chiếm gần 70%. Song song với hoạt động cung cấp vốn cho nền kinh tế, NHNN tỉnh nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; tích cực phát hiện, cảnh báo sớm và xử lý kịp thời những sai phạm hướng tới xây dựng hệ thống các chi nhánh NH, TCTD  phát triển đa năng, hiện đại, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế...

PV: Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn đầu tư, bảo đảm hoạt động của ngành luôn an toàn và hiệu quả, NHNN tỉnh thực hiện chỉ đạo các NH, TCTD như thế nào? 

Ông Nguyễn Như Đôn:  Bám sát các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ của tỉnh và của NHNN Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2020, tập trung thực hiện tốt một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, NHNN tỉnh sẽ chỉ đạo các chi nhánh NH, TCTD hoàn thành tốt các mục tiêu tăng trưởng tín dụng được giao phù hợp với năng lực thực tế của từng đơn vị, bảo đảm việc mở rộng đi đôi với chất lượng tín dụng và an toàn hoạt động NH. Chỉ tiêu cụ thể là tăng trưởng tín dụng bình quân 15-18%/năm; nợ xấu dưới 3%; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tín dụng để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, đặc biệt chú trọng ưu tiên nguồn vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ; cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các dự án, công trình trọng điểm; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các DN tiếp cận vốn vay NH...  NHNN tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các cơ chế, chính sách về tiền tệ, hoạt động NH theo quy định của Chính phủ và Thống đốc NHNN, nhất là Chỉ thị về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và bảo đảm  hoạt động NH an toàn, hiệu quả. Thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; đẩy mạnh kết nối NH - DN dưới hình thức “Ký kết hỗ trợ vốn vay tháo gỡ khó khăn cho DN; cho vay thí điểm đối với các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp…”; triển khai Chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ…

NHNN tỉnh thường xuyên nắm bắt thông tin, phối hợp với các cấp, ngành chức năng tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng nhằm giúp NH và DN xích lại gần nhau hơn, gắn kết hơn... Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện tốt các phương án bảo đảm an toàn cho hoạt động tiền tệ, tín dụng, an toàn tài sản của NH, TCTD và khách hàng; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tội phạm trong lĩnh vực NH. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, định hướng, giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động NH để tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, giúp ngành NH hoạt động an toàn, hiệu quả, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

PV: Xin cảm ơn ông!

Dương Cầm (thực hiện)
Top