Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 03/05/2017 - 08:03
Đa dạng hóa nguồn cung nước sạch cho nông thôn
Nhận thức rõ được vai trò của nguồn nước sạch đối với đời sống dân sinh, những năm qua tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường, mang nước sạch về nông thôn, nâng cao sức khỏe người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng Nông thôn mới.

Theo ông Nguyễn Hữu Thung, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của tỉnh được triển khai mạnh mẽ và đạt được những kết quả khả quan. Đặc biệt, các ngành và địa phương đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, sử dụng, bảo vệ công trình cấp nước trong “Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường”, “Ngày môi trường thế giới” bằng nhiều hình thức đã thu hút hàng nghìn người tham gia, hưởng ứng.

 

 

Công nhân Nhà máy nước sạch Song Hồ (Thuận Thành) vận hành máy bơm cao áp, cung cấp nước sạch đến người dân.

 

Theo kết quả điều tra bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đến hết năm 2016 toàn tỉnh đã xây dựng, đưa vào sử dụng 47 công trình cung cấp nước sạch cho người dân ở 56 xã, nâng tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,22 % (mục tiêu của chương trình là 85%), trong đó tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02-BYT của Bộ Y tế đạt 54,7%. Các dự án cấp nước sạch nông thôn đưa vào sử dụng đã đem lại hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, góp phần giảm dần khoảng cách giữa nông thôn với đô thị, đồng thời làm thay đổi nhận thức của người dân nông thôn về ý nghĩa, lợi ích của việc sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường. Cũng theo kết quả điều tra bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đến hết năm 2016 tỷ lệ gia đình nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 82,3 % (Mục tiêu của chương trình là 65%); tỷ lệ trường học có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 99,6 % (mục tiêu của tỉnh là 99%); tỷ lệ trạm y tế khu vực nông thôn có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 100 % (mục tiêu là 100%); tỷ lệ hộ nông dân có chuồng trại hợp vệ sinh đạt 79,86 %  (mục tiêu là 45%). Toàn tỉnh có 17 công trình cung cấp nước sạch cho 36 xã đang thi công, 2 công trình cấp nước cho 5 xã chuẩn bị khởi công, dự kiến đến cuối năm 2017 sẽ hoàn thành và vận hành. Cùng với, nguồn vốn từ chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, vốn vay của Ngân hàng Thế giới để đầu tư các công trình nước sạch, những năm qua, tỉnh còn đẩy mạnh công tác xã hội hóa xây dựng công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thông qua các chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân và các thành phần kinh tế khác đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung. Đến nay, đã có 5 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực cung cấp nước sạch nông thôn với công suất đạt xấp xỉ 100.000 m3/ngày, đêm. Nhờ vậy, thị trường cung cấp nước sạch vùng nông thôn đã được đa dạng hóa, người dân được tiếp cận với dịch vụ và chất lượng tốt nhất.

 Mục tiêu đến hết năm 2017 là nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch tập trung đạt 100%. Vì vậy thời gian tới, tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung và xử lý môi trường, để mọi người dân đều được sử dụng nước máy, nâng cao chất lượng cuộc sống, cũng là tiêu chí quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới. Cùng với việc nâng cao hiệu quả sử dụng, công suất của các trạm cấp nước, tỉnh sẽ đầu tư thêm hệ thống đường ống dẫn nước để đưa nước sạch đến từng gia đình, góp phần nâng cao hơn nữa tỷ lệ người dân được sử dụng các nguồn nước hợp vệ sinh, qua đó cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn.

Bài, ảnh: Nguyễn Tuấn
Top