Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 28/04/2017 - 09:07
LĐLĐ huyện Quế Võ chăm lo đời sống tinh thần cho CNVCNLĐ
Hiện nay, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Quế Võ có 149 công đoàn cơ sở với gần 4.100 đoàn viên. Những năm qua, LĐLĐ huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân viên chức, người lao động (CNVCNLĐ), động lực để họ vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết: “Những năm qua, cùng với bảo đảm đời sống vật chất việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động là việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp tổ công đoàn trong huyện. Các cấp công đoàn trên địa bàn đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong CNVCNLĐ ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao đã tạo ra sân chơi bổ ích, thiết thực trong CNVCNLĐ, tạo động lực để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần tích cực thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện ngày phát triển cả về bề rộng và chiều sâu”.

Để nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong CNVCNLĐ, LĐLĐ huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào; chỉ  đạo các công đoàn cơ sở triển khai sâu rộng và vận động đoàn viên tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện; lồng ghép nội dung phong trào vào các buổi sinh hoạt với các nội dung như: Cán bộ, đoàn viên người lao động không vi phạm các quy định thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, không hút thuốc nơi công sở, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xanh-sạch-đẹp… Gắn nội dung thực hiện phong trào với tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm.

LĐLĐ huyện thường xuyên chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo và hướng dẫn các công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chọn hạt nhân tham gia các cuộc thi cấp tỉnh. Năm 2016, LĐLĐ huyện phối hợp với các phòng, ban chuyên môn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày Lễ lớn của đất nước. Thành lập đội tuyển tham gia Liên hoan tiếng hát CNVCNLĐ tỉnh lần thứ 3. Kết quả LĐLĐ huyện giành 2 giải A, 1 giải C và đạt giải Ba toàn đoàn trên tổng số 21 đơn vị tham gia. Tổ chức giải cầu lông- quần vợt cho cán bộ CNVCNLĐ trên địa bàn chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự giải có 81 vận động viên của 21 công đoàn cơ sở tham gia.

Phong trào xanh - sạch - đẹp xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa được các công đoàn cơ sở nhiệt tình hưởng ứng. Các công đoàn cơ sở gắn phong trào với thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, có tác động tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng đơn vị. Thực hiện phong trào, tư tưởng đạo đức lối sống của cán bộ, đoàn viên ngày càng lành mạnh; đời sống tinh thần của đoàn viên được nâng lên. Năm qua, toàn huyện có 138 đơn vị đăng ký đạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Kết quả qua bình xét cuối năm có 120 đơn vị được công nhận đạt danh hiệu văn hóa.

Đặc biệt, để chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động trong các doanh nghiệp, từ khi Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động Tháng Công nhân (từ năm 2012) đến nay huyện tổ chức hiệu quả các hoạt động nhân Tháng công nhân. LĐLĐ huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo đến các công đoàn cơ sở; đồng thời xác định đây là hoạt động trọng tâm trong hoạt động. Các hoạt động của Tháng Công nhân nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đoàn viên công đoàn, đặc biệt đoàn viên là công nhân lao động trực tiếp. Thông qua các hoạt động của Tháng Công nhân như: Tổ chức các giải thi đấu thể thao, thi nấu ăn, thi văn nghệ; nêu gương cho những cá nhân, tập thể có sáng kiến trong lao động sản xuất; thăm, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tặng sách, báo, văn hóa phẩm cho người lao động;… góp phần tạo niềm tin, khích lệ cho công nhân lao động hăng say sản xuất, đồng thời nâng cao trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên và người lao động.

Theo bà Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch LĐLĐ huyện Quế Võ: Thời gian tới, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với người sử dụng lao động và người lao động về sự cần thiết của hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; đồng thời mong muốn các cấp chính quền thường xuyên quan tâm đầu tư cơ sở vật chất văn hóa; quan tâm hơn nữa bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động văn hóa trong CNVCNLĐ;… đưa phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong CNVCNLĐ ngày càng phát  triển, góp phần tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện đề ra.

Mai Phương
Top