Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 26/04/2017 - 08:17
Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh
UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh (Ban quản lý dự án) trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế và Ban quản lý dự án công trình xây dựng giáo dục thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo.

Ban quản lý dự án là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo nguyên tắc tự bảo đảm kinh phí hoạt động, trực thuộc Sở Xây dựng. Ban có chức năng làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn Nhà nước ngoài ngân sách khi được giao; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật; nhận uỷ thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao…

Trước mắt, Ban quản lý dự án sử dụng nhân sự hiện có của 2 đơn vị sáp nhập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 -5-2017.

Đức Anh
Top