Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 26/04/2017 - 08:16
Lãnh đạo tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần tập đoàn Hanaka
Ngày 25-4, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần tập đoàn Hanaka để giải quyết các vướng mắc liên quan đến xây dựng khu xử lý nước thải, công tác giải phóng mặt bằng, công tác quy hoạch của KCN Hanaka.

KCN Hanaka có diện tích hơn 74ha, giai đoạn 1 đã giải phóng mặt bằng 46ha. Phần diện tích còn lại đang gặp khó khăn trong công tác đền bù. Để có mặt bằng xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Hanaka theo quy hoạch, trong đó có khu xử lý nước thải tập trung Hanaka, Tập đoàn Hanaka đề nghị Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã Từ Sơn phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích đất còn lại 17,9ha để Tập đoàn Hanaka đầu tư xây dựng. Đề nghị UBND tỉnh cho phép bổ sung 2 tuyến đường đấu nối vào Tỉnh lộ 277 đoạn thị xã Từ Sơn đến thị trấn Chờ theo hình thức hợp đồng BT; xem xét hỗ trợ phần kinh phí mà doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng các hạng mục: Hệ thống thoát nước, nền, móng đường… nằm ngoài KCN Hanaka.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng khu xử lý nước thải tập trung trong các KCN. Hiện nay, việc triển khai khu xử lý nước thải tại KCN Hanaka còn chậm, vì vậy, Tập đoàn Hanaka và các bên liên quan cần tập trung cao để sớm khởi công xây dựng khu xử lý nước thải. Về công tác giải phóng mặt bằng, UBND thị xã Từ Sơn, các phường Đồng Nguyên, Đông Ngàn cần tổ chức họp dân, thống nhất phương án chi trả tiền đền bù cho các hộ trong tháng 5. Tập đoàn Hanaka sớm hoàn thiện các thủ tục theo quy định để đầu tháng 7 - 2017 khởi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải và phấn đấu hoàn thành vào đầu năm 2018. Đối với diện tích đã được bồi thường, yêu cầu nhà đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh... Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Về xây dựng đường đấu nối giữa Tỉnh lộ 277 với Tỉnh lộ 295B giao cho Tập đoàn Hanaka thi công.

Thanh Ngân
Top