Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 25/04/2017 - 08:48
Tri Phương nâng cao nhận thức về công tác tôn giáo
Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo, xã Tri Phương (Tiên Du) luôn chú trọng công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, và các tầng lớp nhân dân góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Xã Tri Phương có dân số trên 9000 người, sinh sống tại 4 thôn; trong đó, có 1 thôn theo đạo Thiên chúa toàn tòng với hơn 700 khẩu; 3 thôn theo đạo Phật. Đảng bộ xã có 260 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ, các thôn đều có chi bộ lãnh đạo. Cùng với nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, công tác tôn giáo ngày càng được Đảng bộ, chính quyền coi trọng, quan tâm, thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp đồng bộ của MTTQ và các tổ chức đoàn thể, nhận thức về tôn giáo và công tác tôn giáo ngày càng được nâng lên trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tại địa phương.

Trong quá trình lãnh đạo, địa phương luôn gắn kết các hoạt động tôn giáo với việc giữ gìn nét văn hóa truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh những người có công với dân, với nước thông qua các hoạt động tín ngưỡng. Các hoạt động tôn giáo đều hướng đến “sống tốt đời đẹp đạo”, “sống phúc âm giữa lòng dân tộc” hay “kính chúa, yêu nước”; không ngừng tuyên truyền nhằm hạn chế việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan. Nắm chắc tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW của Trung ương, Đảng bộ triển khai chương trình hành động, nhằm làm tốt công tác vận động các tín đồ, phật tử đồng hành xây dựng sự nghiệp chung. Hàng năm, thông qua những ngày lễ trọng như lễ Phật đản, lễ hội chùa, cấp ủy, chính quyền đều thăm hỏi, động viên các tăng ni phật tử, qua đó tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức về đạo Phật; đồng thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con phật tử, kịp thời giải quyết, đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của phật tử và nhân dân nói chung. Cùng với phong trào xây dựng NTM, địa phương tổ chức trùng tu, tôn tạo các khu di tích, các khu chùa, coi đây là các khu Trung tâm văn hóa của thôn làng. Chỉ tính từ năm 2006 đến nay, với kinh phí xã hội hóa tôn tạo khu di tích LSVH đình thôn Cao Đình hơn 10 tỷ đồng; khu di tích LSVH đình làng Lương hơn 3 tỷ đồng; khu đình, chùa thôn Đinh hơn 2 tỷ đồng. Năm 2014, nắm rõ được nguyện vọng chung của tăng ni phật tử thôn Lương, cấp ủy chính quyền tổ chức cải tạo, trùng tu các hạng mục khu chùa thôn Lương, với kinh phí từ xã hội hóa đến nay đã đầu tư gần 10 tỷ đồng. Năm 2016, chùa thôn Cao Đình được khởi công xây dựng, cũng từ nguồn kinh phí xã hội hóa đầu tư trên 5 tỷ đồng.

Tại địa bàn thôn Công giáo toàn tòng, cấp ủy luôn quan tâm phát triển đảng viên, từ lúc chỉ có 3 đảng viên, đến nay chi bộ có 10 đảng viên, thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo về công tác tôn giáo. Trong nhiều năm qua, cùng với sự hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương, sự cố gắng nỗ lực của bà con giáo dân, Ban hành giáo vận động nhân dân tổ chức tôn tạo, tu sửa khuôn viên nhà thờ, khu nghĩa trang nhân dân với kinh phí hàng tỷ đồng. Hàng năm, nhân dịp các ngày lễ trọng của bà con giáo dân như: Lễ Phục sinh, lễ Noel… cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, thăm hỏi tặng quà, tạo mọi điều kiện cho các tín đồ hoạt động tôn giáo theo đúng quy định. Các ngôi chùa, đình làng và nhà thờ đều được xác định rõ và cấp quyền sử dụng đất theo đúng quy định nên không còn sự tranh chấp về đất đai tôn giáo. Các chức sắc, tín đồ cùng bà con giáo dân luôn tin tưởng và thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như địa phương. Thực hiện nhiều cuộc vận động lớn như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng NTM, ủng hộ quỹ Vì người nghèo, các cuộc vận động giải phóng mặt bằng xây dựng đường giao thông nông thôn, bà con giáo dân luôn đi đầu và hoàn thành sớm, được các cấp khen thưởng, ghi nhận. Với tinh thần “kính Chúa, yêu nước”, nhiều năm qua, thôn Giáo luôn được công nhận Làng văn hóa cấp tỉnh, bà con giáo dân luôn phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Tri Phương đã huy động sự vào cuộc hưởng ứng tích cực của tín đồ, chức sắc các tôn giáo và nhân dân địa phương thực hiện tốt chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng ổn định, phát triển.

Thu Huyền – Trần Thư
Top