Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 19/04/2017 - 16:45
UBND tỉnh triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình người có công và người nghèo
Chiều 19-4, UBND tỉnh bàn công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và người nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND của  UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, trong đó có nội dung hỗ trợ xây dựng về nhà ở cho các hộ gia đình người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ban, ngành kịp thời ban hành các văn bản đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực triển khai, kiểm tra rà soát đảm bảo đúng đối tượng và các tiêu chí hỗ trợ đảm bảo thời gian theo kế hoạch. Theo kết quả rà soát,  tổng số hộ gia đình người có công đề nghị xây mới là 789, số hộ đề nghị sửa chữa là 461. Giai đoạn 1 hỗ trợ (theo Kế hoạch 53/KH-UBND trong năm 2017)  là 591 hộ, trong đó 455 hộ xây mới, 136 hộ sửa chữa. Giai đoạn 2 hỗ trợ 659 hộ còn lại (334 hộ xây mới, 325 hộ sửa chữa) theo chủ trương của Chính Phủ. Về vốn hỗ trợ, theo Đề án phê duyệt  số tiền hỗ trợ  là 48 triệu đồng/hộ xây mới, 24 triệu đồng/hộ sửa chữa. Số tiền hỗ trợ cho giai đoạn 1 cần giải ngân là 25,104 tỷ đồng. Đối với hộ nghèo, tổng số hộ được hỗ trợ là 854, kinh phí hỗ trợ là 45 triệu đồng/hộ ( trong đó: ngân sách tỉnh là 33 triệu đồng và quỹ “Vì người nghèo” là 12 triệu đồng).

Đại diện các sở, ngành, địa phương đã nêu những khó khăn, tồn tại cần khắc phục trong quá trình điều tra, rà soát hộ gia đình người có công với cách mạng và người nghèo, những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải đáp những kiến nghị, đề xuất của sở, ngành, địa phương; giao Sở Xây dựng  tham mưu ban hành kế hoạch trước ngày 29-4 và dự thảo quyết định thành lập Ban Chỉ đạo … Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo. Phấn đấu, đến dịp 27-7, tối thiểu các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành 50% kế hoạch giai đoạn 1 và nhà ở cho hộ nghèo hoàn thành xong trong năm 2017.

Thảo Nguyên
Top