Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 18/04/2017 - 07:55
Gia Bình giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông
Trong đợt cao điểm tập trung giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông, Huyện uỷ, UBND huyện, Ban an toàn giao thông huyện Gia Bình chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch giải toả với phương châm tập trung, quyết liệt và đồng bộ.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân sinh sống, sản xuất, kinh doanh, nhất là trên các tuyến đường Quốc lộ 17, tỉnh lộ 280, 284, 285, nơi tập trung mật độ người và phương tiện tham gia giao thông đông, các ngã 3, ngã tư, các khu vực chợ đầu mối, chợ trung tâm ở các xã, thị trấn, để các hộ dân vi phạm như đặt biển hiệu quảng cáo, buôn bán, để vật tư, vật liệu ở lòng, lề đường, đậu đỗ xe sai quy định… Thống kê, lập danh sách, yêu cầu tự tháo dỡ đối với các trường hợp vi phạm và tổ chức giải toả, cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Duy trì tốt công tác quản lý sau giải toả và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, đảm bảo an toàn giao thông gắn với quản lý trật tự xây dựng.

UBND huyện cũng chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị kiểm tra trụ sở làm việc, nếu có vi phạm hành lang ATGT thì tổ chức giải toả phần vi phạm trước ngày 20-4. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhà ở hoặc công trình xây dựng trên các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường đô thị tự giác tháo dỡ phần vi phạm (nếu có) trước ngày 20-4 và coi đây là tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua của các cấp uỷ, chi bộ, cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cuối năm.

Phan Tuân (Đài Gia Bình)
Top