Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 10/04/2017 - 15:45
Khẳng định vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp
Những năm qua cộng đồng doanh nghiệp đã khẳng định được vị trí, vai trò và đóng góp ngày càng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đây là kết quả tất yếu khi các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tiếp tục phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần tấm lợp Từ Sơn chú trọng đổi mới công nghệ gắn phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường.

 
Chi bộ Công ty Cổ phần Tấm lợp Từ Sơn tiền thân là Xí nghiệp Tấm lợp Từ Sơn (Công ty Kính Đáp Cầu) được thành lập cuối năm 2002 hiện  có 11 đảng viên. Qua đánh giá hàng năm, Chi bộ có trên 95% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều năm Chi bộ đạt TSVM và TSVM tiêu biểu. Là đơn vị điển hình trong việc xây dựng mối quan hệ tốt giữa cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động, thông qua việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Để xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa " hồng", vừa "chuyên" đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Chi bộ luôn chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong thời gian qua, Chi bộ Công ty thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng nhằm nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp. Nhờ vậy, đội ngũ đảng viên, cán bộ, công nhân viên, người lao động luôn giữ vững phẩm chất chính trị, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao trong tư tưởng và hành động. Kết quả, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nghị quyết Đại hội đề ra: Năm 2016, tổng doanh thu đạt 64 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 2 tỷ đồng, thu nhập bình quân gần 7 triệu đồng/người/tháng.

Xác định rõ đây là một trong những ngành nghề sản xuất kinh doanh có điều kiện, phải kiểm soát được các yếu tố bảo vệ môi trường, Công ty luôn chú trọng việc đổi mới công nghệ, mua sắm thiết bị, máy móc hiện đại, xây dựng khu nhà xưởng...hướng tới môi trường sản xuất sạch hơn. Hiện nay, sản phẩm tấm lợp prôximăng của công ty đã vươn đến hầu hết các tỉnh khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, các vùng nông thôn và xuất khẩu sang các nước Lào, Căm-pu-chia

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển khách hàng, Chi bộ cùng Ban Giám đốc đã phối hợp triển khai đồng bộ hàng loạt biện pháp tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, đổi mới phương thức quản lý, phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Đã có hàng chục sáng kiến có giá trị, làm lợi cho Công ty hàng trăm triệu đồng, điển hình sáng kiến vệ sinh dưỡng hộ khuôn tấm lợp; tự động dỡ sản phẩm bằng máy; tự động công đoạn khâu nghiền bột giấy để đảm bảo sản xuất 3 ca;...Ngoài ra, tập trung cho các mục tiêu đổi mới công nghệ, tăng cường ứng dụng tiến bộ KHKT vào công tác chuyên môn và quản lý, hướng tới mục tiêu lớn là bảo đảm doanh thu, việc làm, nâng cao thu nhập đời sống người lao động và thực hiện các nhiệm vụ đối với Nhà nước.

Sáng kiến tự động vệ sinh khuôn tấm lợp làm lợi cho Công ty hàng chục triệu đồng/năm

Ảnh: Đưa khuôn tấm lợp vào dây chuyền vệ sinh dưỡng hộ

Khẳng định vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần tấm lợp Từ Sơn Bùi Văn Ninh chia sẻ: Ở Công ty Cổ phần tấm lợp Từ Sơn hiện nay, hầu hết các đảng viên đều được bố trí vào các vị trí chủ chốt. Công ty tạo mọi điều kiện về thời gian, kinh phí để Chi bộ sinh hoạt đều đặn hàng tháng, các đảng viên đi học nâng cao trình độ nhận thức lý luận chính trị nên ai cũng phấn khởi, tích cực phấn đấu hết mình vì công việc. Nội dung sinh hoạt trọng tâm là bàn các giải pháp cùng với Ban Giám đốc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, khuyến khích đảng viên, công nhân viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Người lao động yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp, được bảo đảm mức thu nhập và các chế độ khác theo quy định. Thời gian tới, Chi bộ tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng; thống kê, rà soát, vận động đảng viên đang làm việc trong Công ty chuyển sinh hoạt đảng từ nơi cư trú đến sinh hoạt tại Chi bộ để xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh, tất cả vì sự phát triển của doanh nghiệp và quyền lợi của người lao động.

Xuân Bình – Hoàng Mai
Top