Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 10/04/2017 - 08:52
Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu
Những năm qua, Đảng bộ xã Minh Tân (Lương Tài) thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực vươn lên xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Theo Ông Vũ Viết Long, Bí thư Đảng bộ xã Minh Tân: Để đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016, Đảng bộ xã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời Chỉ thị, Nghị quyết Đảng các cấp, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước... Nhất là, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực đổi mới công tác Tuyên giáo bằng việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và tăng cường tổ chức thảo luận để đảng viên được trao đổi, hiểu sâu và vận dụng hiệu quả vào thực tế. Qua đó, cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất trong đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân.

Đảng bộ xã luôn chú trọng thực hiện quy chế cử các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy theo dõi việc sinh hoạt của các chi bộ. Cán bộ xã duy trì việc tham gia sinh hoạt chi bộ cơ sở để nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những bức xúc cũng như đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo niềm tin cho nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền. 100% chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt vào ngày mồng 3 hàng tháng với hơn 95% đảng viên tham gia. Nội dung sinh hoạt luôn được đổi mới, nâng cao chất lượng, công tác phê bình và tự phê bình trong đảng được thực hiện công khai dân chủ, tập trung kiểm điểm toàn diện khách quan, làm rõ những nguyên nhân của khuyết điểm hạn chế, xác định biện pháp khắc phục và các nghị quyết được xây dựng sát, đúng địa phương, thực hiện đạt kết quả cao. 

Công tác phát triển đảng viên mới được Đảng bộ chú trọng quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, ưu tiên đảng viên trẻ, đảng viên là nữ và đảng viên ở chi bộ nông thôn. Năm 2016, Đảng bộ xã kết nạp được 6 đảng viên mới, đạt 120% kế hoạch. Việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho cán bộ ngày càng đi vào nền nếp. Công tác cán bộ, quản lý đảng viên được thực hiện theo đúng quy định, tổ chức đánh giá đúng những mặt ưu, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên để thực hiện công tác quy hoạch, sắp xếp bố trí thật sự hợp lý, tuân thủ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để xây dựng tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả đạt được, xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, tồn tại và phát huy ưu điểm, trong đó chú trọng biểu dương, nhân rộng cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác... Tăng cường giữ gìn sự đoàn kết thống nhất và đề cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm chú ý những chi bộ yếu kém và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, để phát hiện, uốn nắn và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm. Chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng được nâng cao, năm 2016 Đảng bộ xã Minh Tân có 84,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 8 chi bộ trong sạch vững mạnh, 1 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 1 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh công tác xây dựng đảng, Đảng bộ tăng cường công tác lãnh đạo chính quyền, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Theo đó, nông nghiệp có nhiều chuyển biến, nông dân tích cực đưa các giống lúa, cây mầu có chất lượng, năng suất cao và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tổng sản lượng cây có hạt đạt khoảng 2.968 tấn, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên đạt hơn 33 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,98%. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh, cảnh quan môi trường được giữ gìn xanh, sạch đẹp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không có đơn thư khiếu nại tố cáo đông người, vượt cấp... Xã có 4/5 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa và hơn 92% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, năm 2016 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới...

Thời gian tới Đảng bộ xã Minh Tân tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, bám sát thực tiễn đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình... nhằm  củng cố nâng cao chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng và xây dựng quê hương ngày thêm phát triển. 

Kim Thỏa (Đài Lương Tài)
Top