Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 05/04/2017 - 16:13
Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8 khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày 5-4, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2017.

Quý I năm 2017, các cấp ủy trong khối lãnh đạo các đơn vị, phối hợp Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc các doanh nghiệp tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017; thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, kết nối doanh nghiệp phát triển bền vững, ứng dụng doanh nghiệp điện tử, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong doanh nghiệp. 100% doanh nghiệp cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác quý I đề ra.

Tính đến ngày 31-3, tổng doanh thu trong Khối (không bao gồm các tổ chức tín dụng) ước đạt 7.000 tỷ đồng, bằng 24,88% kế hoạch năm và 110% so cùng kỳ. Thường xuyên thực hiện ổn định việc làm và tạo việc làm mới cho trên 18.000 lao động, mức lương bình quân ổn định đạt 6,2 triệu đồng/người/tháng. Toàn khối tặng hơn 2.000 suất quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo… trị giá hơn 3 tỷ đồng; tích cực tuyên truyền, phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức diễn đàn “Cà phê sáng-Kết nối doanh nhân” gắn với thực hiện “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; gặp gỡ, tọa đàm với lãnh đạo các sở, ban, ngành, chung tay cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ổn định sản xuất; tuyên truyền ủng hộ Quỹ Vì người nghèo; bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện an toàn sản xuất, văn minh doanh nghiệp, nếp sống văn minh…

Quý II, Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tiếp tục tuyên truyền thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh đề ra trong quý II và 6 tháng đầu năm 2017; đẩy mạnh học tập và làm  theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp- Cà phê sáng doanh nhân lần thứ 2; tăng cường khảo sát, phát triển các tổ chức đảng và đảng viên ở các KCN, hiệp hội doanh nghiệp và ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh…

Hội nghị thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2020”, nghe thông tin quý I với nội dung: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư- cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2020.

Thu Huyền-Trần Thư
Top