Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 05/04/2017 - 09:41
Động lực để Cao Đức phát triển bền vững
Thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đã góp phần để xã Cao Đức (Gia Bình) phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy nội lực, góp phần tích cực trong tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, là động lực quan trọng thúc đẩy Cao Đức phát triển.

Đồng chí Âu Dương Chữ, Bí thư Đảng ủy xã Cao Đức cho biết: Sau nhiều năm thực hiện QCDC ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương đã nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa của thực hiện QCDC ở cơ sở. Đến nay, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã đi vào đời sống xã hội. QCDC ở cơ sở đã tác động đến tất cả các lĩnh vực, khơi dậy tinh thần và phát huy các nguồn lực vật chất, là động lực quan trọng thúc đẩy Cao Đức phát triển. Nội dung của QCDC đã được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến người dân. Qua đó, các chủ trương, nhiệm vụ của cấp ủy, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, các khoản huy động đóng góp từ nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng… đều được công khai trước người dân thông qua nhiều hình thức như: niêm yết, gửi văn bản, thông báo trong các cuộc họp của các ngành, đoàn thể, các kỳ họp của HĐND và các hội nghị ở thôn, do vậy, niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền được củng cố.

Từ nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa của QCDC ở cơ sở trong đời sống xã hội nên những vấn đề cần huy động sức dân được người dân Cao Đức tích cực tham gia. Vận dụng tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” kết hợp với công khai, dân chủ trong bàn bạc, nêu ý kiến nên những năm qua, Cao Đức đã huy động được nguồn lực rất lớn trong nhân dân để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích chung.

Cụ thể, thời gian qua, vừa tranh thủ sự giúp đỡ của Nhà nước vừa phát huy nội lực, Cao Đức đã tích cực huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, tổng kinh phí huy động gần 24 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ sản xuất của Nhà nước gần 17 tỷ đồng; vốn nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng trên 6,7 tỷ đồng... để xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Cao Đức đã đạt 19/19 tiêu chí.

 

 

Hệ thống giao thông nội đồng ở Cao Đức được cứng hóa.

 

Với những việc người dân được bàn bạc, tham gia ý kiến trước khi HĐND, UBND quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định như: kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm; kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng… đều được xã thực hiện nghiêm túc.

Một trong những nội dung quan trọng trong thời gian qua đó là việc giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà máy chất thải rắn tập trung của huyện tại khu đồng Nái, thôn Kênh Phố. Sau khi tiếp nhận thông tin dự án, đại đa số nhân dân đồng tình ủng hộ, tuy nhiên cũng còn không ít ý kiến phản đối, trong đó có cả cán bộ, đảng viên. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền và sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ban, ngành của xã đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương của tỉnh. Xã tổ chức hội nghị chi bộ quân dân chính, tổ chức đối thoại với nhân dân nhằm tuyên truyền, giải thích để cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu và ủng hộ dự án. Tổ chức đi thăm quan thực tế ở những địa phương có nhà máy xử lý chất thải rắn đóng trên địa bàn…Thấy được giá trị vì lợi ích cộng đồng, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân từng bước ổn định, tin tưởng và chấp hành chủ trương của tỉnh. Hiện nhà máy xử lý chất thải rắn được xây dựng trên diện tích 4,5 ha đã xây dựng xong đang trong giai đoạn vận hành thử.

Thực hiện QCDC ở cơ sở thời gian qua, đã cho Cao Đức nhiều kinh nghiệm trong phát huy nội lực, sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Đó là, thường xuyên quán triệt về ý nghĩa của thực hiện QCDC ở cơ sở trong thời điểm hiện nay; quy định cụ thể những nội dung người dân được bàn, được tham gia ý kiến, được quyết định, được giám sát, những hình thức tham gia ý kiến; gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể; lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân…

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Âu Dương Chữ cho biết thêm: “Trong thời gian tới, Cao Đức sẽ tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện QCDC ở cơ sở một cách thường xuyên, rộng khắp. Xác định việc thực hiện QCDC ở cơ sở là một nội dung thi đua, gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với chỉ đạo các chương trình phát triển kinh tế, xã hội. Thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng và công khai các khoản đóng góp của nhân dân, đặc biệt là làm thế nào để giữ vững danh hiệu nông thôn mới và nâng cao chất lượng các tiêu chí… tất cả với mong muốn QCDC ở cơ sở tiếp tục là động lực để Cao Đức phát triển bền vững”.

Bài, ảnh: Xuân Bình
Top