Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 04/04/2017 - 08:50
Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức góp phần xây dựng Đảng bộ Trong sạch vững mạnh
Đảng bộ phường Suối Hoa (thành phố Bắc Ninh) hiện có 8 chi bộ với 589 đảng viên, gần 1.500 đảng viên sinh hoạt tại địa phương theo Quy định 76 của Bộ Chính trị. Đây là điểm mạnh của phường Suối Hoa trong quá trình quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

BCH Đảng bộ phường Suối Hoa qua các thời kỳ đều quan tâm đến đổi mới phương thức lãnh đạo cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, nhất là những năm gần đây, sau khi quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, với tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn nhìn vào sự thật, Đảng ủy xác định rõ nhiệm vụ thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt. Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ ngày càng Trong sạch vững mạnh trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Trước hết là công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng bước được đổi mới cả về nội dung và hình thức, tạo được sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn được quan tâm, vai trò của Ban tuyên giáo Đảng ủy được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động, duy trì tổ chức giao ban tư tưởng định kỳ hàng tháng. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đều được triển khai nghiêm túc đến đảng viên, bảo đảm yêu cầu, nội dung, có kế hoạch chương trình thực hiện  phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Việc lãnh đạo đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền được chú trọng. Đảng ủy thành lập các tổ công tác về từng khu phố; giao Ủy ban MTTQ chủ trì, phối hợp cùng Khối dân vận, Ban tuyên giáo, UBND phường tập trung các hoạt động hướng về khu dân cư, đến từng hộ gia đình đã tạo được sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân.

 

 

Lễ trao tặng huy hiệu Đảng được Đảng ủy tổ chức trang trọng.

 

Sinh hoạt của các chi bộ được duy trì nền nếp, đổi mới nâng cao chất lượng thông qua các hoạt động như: Tổ chức tốt công tác thông tin sinh hoạt chi bộ, kết hợp tuyên truyền, đọc và sử dụng các loại báo, tạp chí của Đảng, lịch sử Đảng bộ phường Suối Hoa, giai đoạn 2002-2010... Phối hợp với Công ty phát hành phim và chiếu bóng tổ chức chiếu phim lồng ghép với sinh hoạt chi bộ tại 3 khu phố. Hàng tháng Đảng ủy đều yêu cầu các chi bộ tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm theo từng loại hình. Sau khi Nhà văn hóa phường được hoàn thành (tháng 6-2013), Đảng ủy phường duy trì sinh hoạt 6 tháng một lần và các đợt sinh hoạt chuyên đề tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Ban Tuyên giáo tăng cường phối hợp với Hội CCB, Đoàn thanh niên phường, các chi bộ Trường THCS, Trường Tiểu học Suối Hoa giáo dục truyền thống, thông tin thời sự cho cán bộ, giáo viên và học sinh... Qua các hoạt động trên giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững chủ trương, nội dung cơ bản trong các Nghị quyết của Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của nhân dân.

Công tác tổ chức cán bộ được Đảng ủy hết sức chú trọng, nhất là từ sau thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” qua đó có những đổi mới về nội dung và phương pháp làm việc, thực hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng hơn việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đảng ủy thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ dự nguồn, tạo điều kiện để cán bộ dự nguồn nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, quan tâm phát triển đảng viên mới…  Phường Suối Hoa xây dựng được một cấp ủy thực sự đoàn kết, thống nhất cao, năng động, sáng tạo, phát huy ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức với công việc.

Có thể khẳng định, trong những  năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đảng bộ phường Suối Hoa đã góp phần quan trọng trong việc tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, lòng tin của nhân dân đối với Đảng được tăng cường. Đó sẽ là điều kiện thuận lợi để phường phát triển vươn lên.

Tố Quyên
Top