Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 22/02/2017 - 08:55
Thực trạng phát triển tổ chức Đảng trong khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước ở Yên Phong
Đảng ta ra đời gắn liền với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày một sâu rộng như hiện nay, đội ngũ công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước ngày càng chiếm số lượng đông đảo. Tuy vậy, đa số doanh nghiệp ngoài Nhà nước là “vùng trắng” trong phát triển tổ chức Đảng và đảng viên.

Tại Yên Phong, việc phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước luôn được Huyện ủy quan tâm. Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo các ban, cơ quan chức năng và các cấp ủy Đảng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục các chủ doanh  nghiệp đứng vào hàng ngũ của Đảng và tạo điều kiện để thành lập tổ chức Đảng tại đơn vị mình. Trước khi có Kết luận số 80 ngày 29-7-2010 của Ban Bí thư Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị khóa VIII trong tình hình mới, Đảng bộ huyện thành lập được 2 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước đó là Chi bộ nhà máy gạch Tuynel Tahaka và Chi bộ Công ty Cổ phần Catalan với tổng số 42 đảng viên.

Chi bộ nhà máy gạch Tuynel Tahaka được thành lập tháng 7 -2005 với  3 đảng viên. Hiện Chi bộ có 25 đảng viên, sinh hoạt tại 3 tổ Đảng. Bí thư Chi bộ Đặng Đình Lợi cho biết: “Được sự quan tâm của Huyện ủy, hoạt động của Chi bộ đi vào nền nếp. Hàng năm, trên cơ sở Quy chế phối hợp, Chi bộ phối hợp tốt với Ban Giám đốc trong việc lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống người lao động”. Trong những năm gần đây, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy luôn đạt hiệu quả cao, hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra. Hiệu quả sản xuất kinh doanh năm sau cao hơn năm trước. Nhà máy từng bước đầu tư hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng. Đời sống của người lao động được bảo đảm, ngày một nâng lên, thu nhập bình quân năm 2016 đạt từ 4 triệu đến 6 triệu đồng/người/năm.

Về phương pháp và nội dung lãnh đạo của Chi bộ, Bí thư Chi bộ Đặng Đình Lợi thẳng thắn thừa nhận: Được sự quan tâm tạo điều kiện của HĐQT, công tác tư tưởng, sinh hoạt Đảng của Chi bộ được tổ chức khá nền nếp. Riêng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ đóng vai trò là một kênh tham khảo để HĐQT xem xét, quyết định phương án sản xuất kinh doanh. Hàng tháng, quý, năm, Chi bộ ra Nghị quyết lãnh đạo để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất. Ngoài ra, Chi bộ xem xét, đề nghị Ban Giám đốc cân nhắc, sắp xếp các đảng viên gương mẫu vào những vị trí quan trọng trong các dây chuyền sản xuất, các phòng, ban của Nhà máy. Qua đó phát huy tính tiền phong gương mẫu, làm gương cho các lao động khác cùng phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Nhà máy. Kết quả bình xét, xếp loại đảng viên hàng năm của Chi bộ là căn cứ giúp HĐQT, Ban Giám đốc khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân có thành tích tốt”.
 

Công nhân Công ty Gạch tuynel Tanaka dây chuyền sản xuất

Qua thực tế Chi bộ Nhà máy gạch tuynel Tahaka có thể thấy, việc  phát triển được tổ chức Đảng ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước phụ thuộc phần lớn vào ý chí chủ quan của chủ doanh nghiệp. Trong khi đó, hiện nay phần lớn doanh nghiệp nhận thức không đầy đủ về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng nên không muốn thành lập tổ chức Đảng và các đoàn thể vì sợ tốn kém thời gian, gây cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Trừ các doanh nghiệp FDI, phần lớn doanh nghiệp ngoài nhà nước khác trên địa bàn có quy mô nhỏ, sử dụng ít lao động thường xuyên, chủ yếu là lao động mùa vụ. Hơn nữa, phần lớn người lao động trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn thiếu thông tin, hiểu biết về Đảng, một bộ phận chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt là làm việc để có lương, có thưởng, không quan tâm, không có ý thức phấn đấu vào Đảng cũng như các tổ chức đoàn thể khác.

Với những lý do trên nên hiện nay, ngoài việc phát triển thêm được về số lượng đảng viên, Đảng bộ huyện Yên Phong chưa thành lập thêm được tổ chức Đảng ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước mặc dù Huyện ủy đã rất quan tâm, thành lập Ban Chỉ đạo, tích cực khảo sát, nắm tình hình, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thành lập tổ chức Đảng và tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng cho công nhân lao động.

Không chỉ Yên Phong mà toàn tỉnh cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Thực hiện Kết luận số 80 của Ban Bí thư, ngày 20-8-2013, BCH Đảng bộ tỉnh Khóa XVIII ra Nghị quyết số 10 về “Phát triển đảng viên và thành lập tổ chức Đảng ở các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh”. Sau gần 3 năm, toàn tỉnh thành lập mới được 14 tổ chức Đảng gồm 8 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 6 Chi bộ cơ sở và kết nạp được 90 đảng viên, trong đó có 7 người là chủ doanh nghiệp. Đây là kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, so với thực tế số doanh nghiệp và người lao động khối ngoài Nhà nước hiện nay, con số này chiếm tỷ lệ thấp.

Để các tổ chức Đảng có thể “vào” được doanh nghiệp ngoài Nhà nước nhằm xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, giác ngộ cách mạng, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân thời kỳ CNH- HĐH ngày càng vững mạnh, thiết nghĩ cần có nhiều giải pháp cụ thể và quyết liệt hơn nữa. Song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng cho đội ngũ công nhân lao động và cả giới chủ doanh nghiệp, Đảng cũng cần nghiên cứu để đổi mới phương thức lãnh đạo và tập hợp quần chúng cho phù hợp với đặc thù các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. 

Trần Uyên - Thanh Hương
Top