Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 16/02/2017 - 16:42
Tham vấn ý kiến về Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ
Sáng 16-2, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến của các đơn vị có liên quan về Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 (NQ 19-2017).

Cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư là cơ sở để Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam (KCN Yên Phong) mở rộng quy mô sản xuất tại Bắc Ninh

 

Lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế-xã hội tỉnh trình bày hệ thống và nhiệm vụ cải thiện đồng bộ 250 chỉ tiêu thuộc Bộ Chỉ số Năng lực cạnh tranh quốc gia được nêu trong Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP do Chính phủ ban hành ngày 6/2/2017, từ đó, xác định các nhiệm vụ của chính quyền cấp tỉnh, liên quan đến tất cả các sở, ngành. Trên cơ sở đó, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế- xã hội tỉnh xây dựng Dự thảo Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa những mục tiêu, nhiệm vụ của NQ 19-2017 gắn với việc đổi mới và nâng cao chất lượng quản trị địa phương tại tỉnh. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng môi trường đầu tư và kinh doanh thân thiện, an toàn và minh bạch hơn; chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành; tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của công dân đối với dịch vụ công và cơ quan nhà nước.

Đại diện các sở, ngành liên quan đề nghị Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế- xã hội tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan để xây dựng Dự thảo Chương trình hành động thực hiện NQ 19-2017 phù hợp với thực tiễn của tỉnh và chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành, địa phương.

Tin, ảnh: Dương Hoàn
Top