Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 16/02/2017 - 08:47
Phát huy vai trò huyết mạch của nền kinh tế
Sau 20 năm tái lập tỉnh, có thể khẳng định ngành Ngân hàng (NH) tỉnh đã làm tốt vai trò huyết mạch của nền kinh tế, là kênh dẫn vốn, điều tiết và hỗ trợ vốn phục vụ đắc lực các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh, góp phần đưa Bắc Ninh tiến nhanh, tiến chắc trên bước đường CNH, HĐH.
Đoàn cán bộ Agribank Bắc Ninh thăm mô hình nuôi cá lồng trên sông ở Lương Tài sử dụng vốn NH hiệu quả cao.

 

Năm 1997, khi mới tái lập, toàn tỉnh chỉ có 1 Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và 4 Chi nhánh Tổ chức tín dụng (TCTD) và 11 Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), đến nay Bắc Ninh đã có 33 chi nhánh NH và 26 QTDND, 1 Tổ chức tài chính vi mô với hơn 1.000 điểm giao dịch, gồm cả các điểm giao dịch tự động ATM, POS trải rộng khắp tỉnh, đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh có mật độ NH dày chỉ đứng sau các thành phố trực thuộc T.Ư. Sự hiện diện của hàng loạt NH, TCTD đã đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời chứng tỏ sức vươn lên mạnh mẽ của Bắc Ninh trên tiến trình hội nhập cùng cả nước với khu vực và quốc tế. Với những nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ, tín dụng, những dịch vụ NH tiên tiến, hiện đại, các NH đã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các thành phần kinh tế và người dân, tạo tiền đề quan trọng để các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và hộ gia đình đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.

Theo ông Nguyễn Như Đôn, Giám đốc NHNN tỉnh thì với phương châm chỉ đạo của NHNN “Tăng trưởng, an toàn, hiệu quả và bền vững”, những năm qua các NH, TCTD trên địa bàn đã có sự đầu tư mạnh mẽ để tăng trưởng và phát triển toàn diện cả về quy mô, mạng lưới, nguồn nhân lực, công nghệ và chất lượng hoạt động. Từ đó, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đầu tư tín dụng, dịch vụ NH hiện đại, tiện ích phục vụ hiệu quả nền kinh tế và đời sống dân sinh, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt, với sự kiên trì, bám sát các mục tiêu, định hướng, giải pháp chỉ đạo điều hành của NHNN Việt Nam và của tỉnh cùng tinh thần triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nên hoạt động của hệ thống NH luôn được duy trì ổn định, an toàn, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ thị trường, tạo môi trường đầu tư ổn định thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn FDI, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Trong đó, những chủ trương, chính sách về tiền tệ, tín dụng NH đã luôn được các NH, TCTD trên địa bàn triển khai nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả như việc điều chỉnh giảm mạnh mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh, vấn đề tái cơ cấu hệ thống TCTD, xử lý nợ xấu, kết nối DN-NH...

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành NH gắn liền với sự phát triển mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội và đóng góp tích cực vào những thành tựu nổi bật của tỉnh trong suốt 20 năm qua. Điều này được khẳng định khi nguồn vốn ngành NH huy động và cung ứng cho nền kinh tế của tỉnh ngày càng tăng cao, đáp ứng phần lớn nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển của tỉnh. Đến hết năm 2016, tổng nguồn vốn huy động toàn ngành trên 73,7 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 382 lần năm 1997, tổng dư nợ cho vay các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 56,6 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 184 lần năm 1997, tỷ lệ nợ quá hạn luôn ở mức thấp... Thành công của ngành NH cũng chính là thành công chung của nền kinh tế, bởi chỉ một nền kinh tế phát triển mới hấp thu tốt nhất nguồn vốn đầu tư của NH.

Với nguồn vốn tín dụng hàng trăm nghìn tỷ đồng đầu tư vào nền kinh tế, ngành NH đã góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh tăng trưởng nhanh, bền vững và chuyển dịch tích cực theo hướng CNH, HĐH, theo đúng tinh thần Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Đặc biệt là hình ảnh các NH càng mở rộng thì các khu, cụm công nghiệp, các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh càng có sự tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ. Không chỉ chú trọng đầu tư hiệu quả cho các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, của tỉnh, ngành NH còn làm tốt công tác tín dụng ưu đãi phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách. Các NH, TCTD cũng là những nhân tố tiên phong đi đầu trong các hoạt động xã hội, vì cộng đồng được các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh biểu dương, khen ngợi và tin tưởng, gắn bó.

Những thành quả đạt được sau 20 năm tái lập tỉnh chính là động lực, là tiền đề quan trọng để ngành NH tỉnh tiếp tục nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, duy trì tăng trưởng, an toàn và hiệu quả. Từ đó, đưa hệ thống NH tỉnh phát triển lên tầm cao mới, khẳng định vị thế tiên phong trên con đường hội nhập, phục vụ đắc lực công cuộc CNH, HĐH, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài, ảnh: Lê Thanh
Top