Bao dien tu Bac Ninh
Thứ bẩy, 04/02/2017 - 08:41
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở
Ngày 3-2, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự sinh hoạt tại Chi bộ thôn Phú Mỹ, xã Đình Tổ (Thuận Thành).

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với các đảng viên Chi bộ thôn Phú Mỹ, xã Đình Tổ (Thuận Thành).

 

 Chi bộ thôn Phú Mỹ có 44 đảng viên, trong đó 8 đảng viên được miễn sinh hoạt. Sau khi kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo tháng 1, bàn giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 2, các đảng viên trao đổi, thảo luận, nêu một số kiến nghị: Chi bộ ra Nghị quyết cần sát thực; quan tâm xây dựng cụm trường Mầm non thôn Phú Mỹ và Đại Trạch; xây dựng tuyến đường liên thôn…

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Chi bộ Phú Mỹ trong thời gian qua, đồng thời thông tin nhanh về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội qua 20 năm tái lập tỉnh. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Chi bộ cần: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vận động nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng đời sống ấm no trong từng gia đình, cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới; vào các ngày kỷ niệm, Tết mỗi gia đình nên treo cờ Tổ quốc; trong sinh hoạt Chi bộ cần lựa chọn những nội dung sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương và những vấn đề nhân dân quan tâm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của tỉnh và nhiệm vụ của địa phương; tiếp tục tập trung triển khai học tập, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 185 năm thành lập và 20 năm tái lập tỉnh…

Xuân Bình-Ngô Thành
Top