Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 24/01/2017 - 14:42
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho hơn 6.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát vay vốn phát triển sản xuất
Chiều ngày 23-1, Ngân hàng Chính sách (NHCSXH) tỉnh tổ chức hội nghị đại biểu người lao động và tổng kết hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Ông Vũ Đình Yên, Giám đốc NHCSXH trao Bằng Khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc.

 

Năm 2016, NHCSXH tỉnh bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chiến lược phát triển của NHCSXH tập trung ưu tiên nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách góp phần quan trọng thực hiện giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội toàn tỉnh. Kết quả hết năm 2016, tổng nguồn vốn NHCSXH tỉnh đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 103,7 tỷ đồng so năm 2015. Trong đó nguồn vốn cân đối từ Trung ương là hơn 1.779 tỷ đồng; nguồn vốn huy động từ địa phương hơn 178,8 tỷ đồng; còn lại là nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, huyện; nguồn vốn huy động từ tổ chức, cá nhân và huy động thông qua Tổ tiết kiệm vay vốn. Tổng dư nợ đạt hơn 1.945,6 tỷ đồng, tăng 87 tỷ đồng so với cuối năm 2015; nợ xấu chiếm 0,14% tổng dư nợ. 

Thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi giúp hơn 6.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được vay vốn, đầu tư  phát triển sản xuất; gần 7.000 lao động được tạo việc làm mới, hơn 34.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường mới được xây dựng, cải tạo, sửa chữa…

Năm 2017, NHCSXH tỉnh tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được giao, tranh thủ sự lãnh đạo tạo điều kiện giúp đỡ của NHCSXH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự chỉ đạo sát sao của BĐD- HĐQT- NHCSXH các cấp trong việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TƯ của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng  thời phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, hội đoàn thể thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách và củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trong tỉnh. Phấn đấu tổng nguồn vốn tăng 7%, tổng dư nợ tăng 8%; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,5%; hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch tài chính, bảo đảm tiền lương cho cán bộ viên chức, người lao động theo quy định của Nhà nước và NHCSXH…

Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc được tặng khen thưởng.

Tin, ảnh: Hà Linh
Top