Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 23/01/2017 - 16:20
Hình như

Hình như người ấy trong tôi

Tôi trong người ấy từ thời nguyên sơ

Hình như tạo hóa hay đùa

Phút giây chạm mặt bất ngờ… bùa yêu

Hình như sớm sớm chiều chiều

Nụ cười ai nói bao điều hình như.

Trịnh Duy Sơn
Top