Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 23/01/2017 - 16:17
Đường vào tim

Không cột mốc, không rộng dài

Không ga, không bến, mà ai đợi chờ…

Đường vào tim lắm quanh co

Gần mà như phải qua đò, cách sông

Chỉ trong một khoảng tay vòng

Mà đi khó đến, ước mong cả đời…

    
Phúc Toản
Top