Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 19/12/2016 - 09:02
Hành trình tín dụng ưu đãi vì an sinh xã hội
Là một trong những địa phương phát triển năng động nhất cả nước, Bắc Ninh luôn có nhiều chính sách, giải pháp tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo kể từ sau ngày tái lập tỉnh. Một trong những chính sách hỗ trợ hiệu quả nhất là các chương trình tín dụng đặc thù của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cho vay ưu đãi tới hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Chỉ tính từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh có khoảng gần 30.000 hộ thoát nghèo. Kết quả này đã minh chứng rõ nét, khẳng định hành trình tín dụng ưu đãi chính là hành trình vươn tới sự ấm no hạnh phúc của nhân dân.

Khởi nguồn tín dụng chính sách cho hộ nghèo

Ngày đầu tái lập tỉnh, lĩnh vực tín dụng bao gồm tín dụng Ngân hàng và tín dụng Nhà nước đều do hệ thống Ngân hàng thương mại quốc doanh quản lý và cho vay với những phương thức, thủ tục không khuyến khích được người nghèo tiếp cận vốn vay. 

Kể từ khi NHCSXH hoạt động độc lập tách ra từ Ngân hàng người nghèo thì nguồn vốn tín dụng dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách mới thực sự khơi thông. Dưới sự điều hành trực tiếp của Ban đại diện Hội đồng quản trị, NHCSXH Bắc Ninh đã vươn lên, xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ triển khai nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến hộ nghèo và các đối tượng CSXH, góp phần đắc lực vào công cuộc giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh. Từ chỗ chỉ có 2 chương trình cho vay hộ nghèo và giải quyết việc làm, đến nay NHCSXH triển khai thực hiện cho vay 10 chương trình ưu đãi. Nổi bật nhất là chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo, học sinh sinh viên, nước sạch vệ sinh môi trường. Đặc biệt, cho vay chương trình hộ mới thoát nghèo theo Quyết định  28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ triển khai tháng 9-2015, đến nay đã có hơn 2.000 hộ thoát nghèo được vay số vốn gần 117 tỷ đồng.

 

 

NHCSXH Lương Tài giải ngân vốn vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại điểm giao dịch xã Phú Hòa.

 

 Hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH được khẳng định khi mà các đối tượng thụ hưởng có cơ hội và tiền đề tiếp cận với hệ thống tín dụng, tài chính, với khoa học công nghệ và tư duy làm ăn mới. Từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, xây dựng ngày càng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả của hộ nghèo và đối tượng CSXH trên các lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi, ngành nghề dịch vụ… Những kết quả này đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo và tạo sự ổn định xã hội trên địa bàn. Thông qua nguồn vốn tín dụng ưu đãi, hoạt động của các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác được củng cố và phát triển, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước được truyền tải nhanh chóng và hiệu quả đến với người dân. Đây là một khối liên kết vững chắc và có tác động tích cực đến việc cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Con số giảm nghèo ấn tượng

 Nếu như năm 2014, toàn tỉnh có hơn 1.600 hộ thoát nghèo, năm 2016 có tới 2.800 hộ vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách. Con số tưởng khô khan nhưng lại mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc, bởi nó là minh chứng rõ nét cho một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước đang được tỉnh, các cấp, ngành và NHCSXH triển khai, kết hợp với sự nỗ lự vươn lên không ngừng nghỉ của hàng nghìn gia đình với hàng chục nghìn con người. Thành công này đã khẳng định quyết tâm lớn cùng những quyết sách đúng đắn của tỉnh trong công cuộc giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội cho người dân mà đồng vốn NHCSXH chính là một yếu tố quan trọng.

Có thể khẳng định, để đưa tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm từ 3,42% năm 2013 xuống còn 2,56% năm 2014 và  còn 2,2% năm 2015 (là một trong 7 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất toàn quốc) thì ngoài nỗ lực tự thân mỗi người dân, còn phụ thuộc rất lớn vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Năm vừa qua, người dân trong tỉnh tiếp tục được thụ hưởng nhiều nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Trong đó, có các chính sách thuộc các dự án hỗ trợ giảm nghèo chung như: Hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm tăng thu nhập cho người nghèo, hỗ trợ về giáo dục, y tế, nhà ở, tiếp cận các dịch vụ pháp lý... và nhiều chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Chỉ tính riêng tín dụng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, năm 2016 NHCSXH tỉnh đã giải ngân cho vay với doanh số hơn 500 tỷ đồng. Trong đó doanh số cho vay hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo đạt gần 300 tỷ đồng.

Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng những hộ nghèo và đối tượng chính sách được thụ hưởng nguồn vốn ưu đãi đã phần nào được tiếp thêm sức mạnh, khơi dậy phong trào thi đua lao động sản xuất, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng. Hơn 1.936,7 tỷ đồng vốn NHCSXH đầu tư cho hàng nghìn người dân trong tỉnh vay vốn phát triển kinh tế gia đình cải thiện đời sống sẽ là nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Bài, ảnh: Hà Linh
Top