Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 24/11/2016 - 08:10
Lấy dân làm gốc - Bài học chưa bao giờ cũ
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Vì vậy, lấy dân làm gốc, thực hiện chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là bài học kinh nghiệm quý báu được đúc rút trong thực tiễn cách mạng nước ta. Bài học ấy vẫn luôn còn nguyên giá trị.

Việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Tiên Du là một ví dụ điển hình. Sau 5 năm thực hiện, đến nay, Tiên Du có 13/13 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đủ các tiêu chí và đang làm hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới, vượt kế hoạch Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 17 nhiệm kỳ 2015 -2020 đề ra (đến 2020 phấn đấu đạt 70 % số xã đạt chuẩn NTM). Ông Nguyễn Đình Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Du cho biết: “Có được kết quả này, bên cạnh sự lãnh, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh, huyện đến cơ sở phải kể đến vai trò quan trọng của quần chúng nhân dân trong việc hưởng ứng, tích cực triển khai thực hiện”. 

Xây dựng NTM nhằm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống nông dân, từ đó thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Với ý nghĩa như vậy, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM. Các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh cũng xác định đây là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu cần quan tâm chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn vì nguồn kinh phí cần cho chương trình là rất lớn trong khi điều kiện ngân sách các cấp có hạn, với huyện Tiên Du cũng không phải ngoại lệ.

Xác định được điều đó, ngay từ khi triển khai thực hiện xây dựng NTM, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Du quan tâm vào cuộc chỉ đạo sát sao và xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là làm cho nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình này và các nội dung công việc cần làm, từ đó tích cực, tự giác hưởng ứng thực hiện. Ngay từ đầu năm 2011, BTV Huyện uỷ ban hành Nghị quyết số 30-NQ/HU, chuyên đề về việc xây dựng NTM. Trong đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được xác định là một trong những giải pháp quan trọng góp phần chỉ đạo thành công xây dựng NTM. Từ đó, vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực, tự giác ủng hộ tham gia.

MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị xã hội trong huyện tích cực vận đoàn viên, hội viên tham gia, hướng ứng xây dựng NTM bằng việc đăng ký thực hiện phần việc như phấn đấu mỗi năm xây dựng ít nhất 1 nhà cho hộ nghèo là hội viên, đoàn viên hoặc các phong trào thi đua “Giúp nhau làm kinh tế gia đình” của Hội Nông dân, “Xây dựng gia đình 5 không  sạch” và “Phụ nữ đi chợ bằng làn” của Hội Phụ nữ,…

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huyện huy động được sự vào cuộc tích cực của quần chúng nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhân dân ủng hộ hàng nghìn ngày công, nhiều hộ tích cực ủng hộ tiền, hiến đất cho địa phương làm công trình NTM, tiêu biểu có hộ dân ủng hộ trên 600 triệu đồng, có hộ ủng hộ 500 tấn xi măng để xây dựng công trình. Trong triển khai thực hiện xây dựng NTM ở các địa phương, nhờ thống nhất, bàn thảo dân chủ trong nhân dân và giao quần chúng nhân dân tham gia thực hiện, giám sát chặt chẽ nên hầu hết các công trình triển khai thuận lợi, đạt kế hoạch đề ra.

Sau năm 5 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, từ năm 2010 đến nay bộ mặt nông thôn của huyện Tiên Du có sự thay đổi rõ rệt. Kinh tế tăng trưởng nhanh, tổng sản phẩm trên địa bàn huyện (theo giá so sánh 2010) tăng bình quân 8,5%/năm. Thu nhập bình quân đạt 42,2 triệu đồng/người/năm. Bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Công tác quốc phòng - quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Đoàn thể của huyện vững mạnh.

Vân Giang
Top