Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 12/09/2016 - 08:21
Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong xây dựng nông thôn mới ở Tiên Du
Những ngày cuối tháng Tám, chúng tôi về huyện Tiên Du - một điển hình trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh, những con đường nhựa, bê tông phẳng lỳ nối những cánh đồng mẫu lớn xanh mướt được làm nên từ ý Đảng lòng Dân.
<… Nhưng bù lại cách trồng theo phương pháp này đạt hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với cách trồng truyền thống, bảo đảm các yêu cầu về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái…

Do thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội mà đặc biệt là chương trình xây dựng NTM nên trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,5%/năm; giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 96 triệu đồng; bình quân thu nhập đầu người năm 2015 đạt 42,2 triệu đồng/người/năm.

Nhờ những giải pháp đồng bộ đến nay toàn huyện có 8 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 5 xã đạt từ 17 tiêu chí trở lên, dự kiến đến cuối năm 13/13 xã đạt 19 tiêu chí NTM, trở thành huyện NTM. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh đặt mục tiêu đạt huyện NTM trong năm 2016.

Đồng chí Lê Xuân Lợi, cũng cho biết thêm, đối với Tiên Du, xây dựng NTM không chỉ đơn thuần là xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn. Mà xây dựng NTM đã quan tâm chú trọng tới xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Không chỉ tuyên truyền để người dân hiểu và cùng hành động tạo nên sự đổi mới, chính đội ngũ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và đảng viên phải làm gương, phải bắt tay cùng người dân tham gia trực tiếp vào việc thực hiện các tiêu chí của NTM nói chung. Khi chính quyền đồng hành với người dân đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào chương trình xây dựng NTM.

Hình ảnh một miền quê trù phú, một huyện nông thôn mới ở Tiên Du đang dần hiện hữu là một minh chứng sống động trong việc phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng. Việc ban hành Nghị quyết sát, đúng với thực tiễn cơ sở, có cách làm sáng tạo, phù hợp, mỗi người dân đều phát huy được năng lực, sở trường, khơi dậy tiềm năng sẵn có của địa phương, phát huy được sức mạnh tổng hợp để vượt qua hành trình khó.

Xuân Bình
Top