Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 10/06/2015 - 16:29
Triển khai đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa-thể thao các huyện và thị xã Từ Sơn
Ngày 10-6, UBND tỉnh tổ chức họp triển khai đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa-thể thao các huyện và thị xã Từ Sơn. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.
 
Trung tâm văn hóa-Thể thao cấp huyện là một thiết chế văn hóa thiết yếu, địa điểm sinh hoạt văn hóa, tinh thần không thể thiếu của nhân dân, giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa.  Đây cũng là nơi để các tầng lớp nhân dân rèn luyện nâng cao sức khỏe, tổ chức hoạt động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, xã hội tại địa phương.
Theo báo cáo bước đầu của sở Xây dựng và sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh hiện chỉ có thành phố Bắc Ninh vừa hoàn thiện và đưa vào sử dụng khu Trung tâm văn hóa-thể thao cấp thành phố, còn lại 6 huyện và thị xã Từ Sơn vẫn đang sử dụng nhà văn hóa, sân vận động cũ, thiếu các phòng chức năng… Công tác khảo sát, quy hoạch địa điểm, quỹ đất của các địa phương đã hoàn thiện và được phê duyệt với diện tích trên dưới 10ha/ Trung tâm văn hóa-thể thao cấp huyện. Tuy nhiên, kinh phí để triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng công trình đều chưa có.
Tại hội nghị, từng sở, ngành, địa phương báo cáo hiện trạng quy hoạch địa điểm, quỹ đất và đưa ra kiến nghị đề xuất tỉnh cho ý kiến về hình thức đầu tư, hỗ trợ nguồn vốn để triển khai xây dựng công trình theo quy hoạch.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định vai trò, ý nghĩa của thiết chế Trung tâm văn hóa-thể thao cấp huyện; ghi nhận sự chủ động của các sở, ngành và địa phương trong công tác quy hoạch quỹ đất với diện tích đạt tiêu chuẩn và có tầm nhìn xa. Phần lớn diện tích đất đã quy hoạch đều là đất lúa nên không gặp nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Với trường hợp các huyện có sự điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cần khẩn trương tiến khảo sát địa điểm và hoàn thiện các thủ tục liên quan. Căn cứ nguồn ngân sách của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng sớm hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai dự án trong khuôn khổ cho phép từ 3-5ha/Trung tâm văn hóa-thể thao cấp huyện. Mục tiêu, từ nay đến cuối năm phải hoàn thành công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng một số hạng mục thiết yếu cơ bản như sân vận động, đường giao thông…

Tin, ảnh: T.Cẩm
Top