Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 05/06/2015 - 14:57
Thúc đẩy du lịch từ bảo tồn, phát huy di sản văn hóa
Bắc Ninh là một trong những vùng đất hình thành nền văn hóa Việt Nam với Tổ đình Phật giáo và trung tâm Hán học đầu tiên của nước ta. Bắc Ninh còn nổi tiếng là vùng đất khoa bảng, nơi sinh thành và nuôi dưỡng nhiều bậc hiền tài…

Qua hàng nghìn năm lịch sử, Bắc Ninh tạo dựng một kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đồ sộ mà nổi bật, đặc trưng của văn hóa Bắc Ninh là Dân ca Quan họ-Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; văn hóa tâm linh; lễ hội truyền thống; truyền thống hiếu học; các làng nghề cổ… là những giá trị nền tảng để Bắc Ninh kế thừa, phát huy trong nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Bắc Ninh có hệ thống di tích lịch sử văn hóa dày đặc (với 1.259 di tích), phân bố ở khắp các địa phương trong tỉnh. Bắc Ninh cũng được biết đến là một xứ sở của lễ hội truyền thống với gần 600 lễ hội được duy trì tổ chức hàng năm, trong đó có hàng chục lễ hội mang ý nghĩa đặc biệt với tầm ảnh hưởng lớn như: lễ hội Kinh Dương Vương, hội chùa Dâu, hội làng Diềm, hội Lim, hội chùa Phật Tích, hội đền Bà Chúa Kho, lễ hội Cao Lỗ Vương, hội Đền Đô…

Bắc Ninh còn là nơi có nhiều làng nghề thủ công nổi tiếng có từ lâu đời như: nghề làm tranh dân gian, làm giấy dó, nghề rèn, đúc đồng, khảm trai, chạm khắc, dệt, sơn mài, gỗ mỹ nghệ… cũng tạo nên thế mạnh du lịch của Bắc Ninh.

Bảo tồn, tôn tạo di tích văn hóa đúng trọng tâm, Bắc Ninh phát huy được tiềm năng giá trị của di tích theo hướng gắn di tích, lễ hội với phát triển du lịch. Được mệnh danh là “xứ sở của lễ hội”, từ nhiều năm nay, Bắc Ninh xác định du lịch là một ngành kinh tế đang phát triển trên cơ sở khai thác các giá trị tài nguyên du lịch mà chủ yếu là di tích lịch sử-văn hóa gắn với lễ hội truyền thống tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn, khác biệt là “cầu nối” giữa các dân tộc, giữa các nền văn hóa, tạo thêm cơ sở cho hội nhập, phát triển.

Đối với các di tích, di sản lịch sử, văn hóa, Bắc Ninh đã và đang tích cực rà soát, kịp thời phát hiện những hư hỏng, xuống cấp, sự xâm hại, nắm bắt tâm nguyện người dân về vấn đề trùng tu, tôn tạo; xây dựng chiến lược quy hoạch, bảo vệ, phát huy giá trị các di tích như chùa Dâu, Bút Tháp, quần thể đền-lăng Kinh Dương Vương, thành cổ Luy Lâu, đền thờ Trạng nguyên Lê Văn Thịnh… và phục hồi nhiều lễ hội dân gian truyền thống, nghề cổ truyền... Qua đó góp phần tôn vinh những thuần phong mỹ tục và góp ý chấn chỉnh những lệch lạc trong nếp sống cũng như cách thức tổ chức, quản lý lễ hội ở mỗi địa phương. Đồng thời thúc đẩy quá trình đưa lễ hội về đúng với bản sắc dân gian. Chính vì vậy hội Lim, hội đền Bà chúa kho, hội làng Diềm, Đồng Kỵ, Phật Tích… dịp đầu năm luôn thu hút hàng chục vạn lượt du khách trong và ngoài nước về với Bắc Ninh.

Nhiều năm qua Bắc Ninh thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm trong vấn đề gìn giữ, phát huy di sản văn hóa-lịch sử tại địa phương. Bên cạnh việc giám sát sử dụng nguồn kinh phí đầu tư của Nhà nước và đóng góp của nhân dân trong việc tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử-văn hóa đã xây dựng định hướng quy hoạch một cách phù hợp trên nguyên tắc bảo tồn tối đa các yếu tố nguyên gốc trong văn hóa truyền thống. Việc làm đó vừa phát huy được những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, đồng thời góp phần phát triển du lịch, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Hoàng Mai
Top