Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 27/05/2015 - 16:28
Tập huấn qui chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Ngày 27- 5, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn qui chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Trịnh Đức Khương, Phó Tổng biên tập Báo Bắc Ninh trình bày chuyên đề phỏng vấn và cải chính trên báo chí.

 
 
 
Tại buổi tập huấn, Ban tổ chức giới thiệu, phổ biến những qui định về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; triển khai những nội dung thay đổi chính trong Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh (theo Quyết định số 392/ 2014/QĐ- UBND, ngày 8- 9- 2014 của UBND tỉnh. Báo cáo viên đi sâu phân tích 3 chương, 10 điều của Quy chế, trong đó nhấn mạnh đến phạm vị, đối tượng điều chỉnh, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất; quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tiêu chuẩn của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn; quyền và trách nhiệm của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn; xử lý vi phạm…Ngoài ra, hội nghị còn được nghe chuyên đề phỏng vấn và cải chính trên báo chí.

Qua buổi tập huấn giúp người phát ngôn của các cơ quan hành chính nhà nước quán triệt được những nội dung cơ bản trong thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí; các tình huống xử lý thông tin và cung cấp thông tin cho báo chí. Đây là những kiến thức cơ bản và quan trọng vừa giúp nâng cao nhận thức vừa trang bị kỹ năng cần thiết cho người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Đức Quý
Top