Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 09/01/2014 - 16:15
Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai chương trình phối hợp hành động năm 2014
Ngày 9-1, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2013, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2014. Đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhân Chiến dự và phát biểu.
Năm 2013, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào, cuộc vận động (CVĐ) gắn với xây dựng nông thôn mới được tổ chức rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở mang lại hiệu quả cao. Đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhân Chiến trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ “Ngày vì người nghèo” năm 2013.

 

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 68,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,2%. Toàn tỉnh có 235.009/268.199 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, chiếm 87,6%; 459/731 khu dân cư được đề nghị xét danh hiệu Làng văn hoá, Khu phố văn hoá.

Năm 2014, Uỷ ban MTTQ tỉnh tăng cường xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực huy động mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ Mặt trận, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ các cấp.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến thông báo kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2013, nhiệm vụ năm 2014, đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được; đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động giám sát của các Ban Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ, đặc biệt là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện Nghị quyết 20, 22 của HĐND tỉnh gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin, ảnh: Phương Mai
Top