Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 06/11/2013 - 08:06
Gắn thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với nhiệm vụ chính trị địa phương
Nhằm tạo hiệu quả thiết thực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Thành ủy Bắc Ninh quan tâm chỉ đạo gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Dự án đất dân cư dich vu seo vụ Khả Lễ (Võ Cường) được đầu tư xây dựng đồng bộ.

 

Cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với giải quyết các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Thành ủy, UBND Thành phố tập trung lãnh đạo phát triển thương mại, dịch vụ gắn với phục vụ sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp; thực hiện chỉnh trang đô thị, lập quy hoạch phân khu các xã Khúc Xuyên, Phong Khê, Khắc Niệm định hướng lên phường. Thành phố huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hoàn thành giải phóng mặt bằng một số dự án: Công viên hồ điều hoà Văn Miếu, cầu đường bộ Thị Cầu, đưa vào sử dụng trường Tiểu học Suối Hoa; tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở xã Khúc Xuyên và các xã trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay đã xét duyệt được 1.150 lô đất cho các hộ đủ điều kiện được giao đất tại các dự án dân cư dịch vụ Đồng Soi (Thị Cầu), Khả Lễ 2, Xuân Ổ B (Võ Cường), Chu Mẫu (Vân Dương), khu 9 (Đại Phúc); lập các dự án quy hoạch đất để đấu giá tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

Các ngành chức năng Thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý xây dựng; chỉ đạo thực hiện đề án “Xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố”, khắc phục xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác Đồng Ngo...

Lĩnh vực văn hóa xã hội được đẩy mạnh theo hướng xã hội hoá và chuẩn hoá. Chất lượng giáo dục toàn diện ổn định, cơ sở vật chất được tăng cường, có 56/66 trường đạt chuẩn quốc gia mức I (đạt 84,9%), trong đó 18 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II; 88% trường học đạt tiêu chí “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; giữ vững danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc và đơn vị dẫn đầu phong trào giáo dục và đào tạo của tỉnh. Các thiết chế văn hóa và công trình phúc lợi công cộng được đầu tư theo hướng đồng bộ, 100% các làng, khu phố được quy hoạch địa điểm và đầu tư xây dựng nhà văn hoá; đến nay có 99/113 nhà văn hóa làng, khu phố được hoàn thành và đưa vào sử dụng, Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,82%.

Trong năm 2012, Thành phố Bắc Ninh có 29 vấn đề nổi cộm, bức xúc cần tập trung giải quyết, đã tập trung giải quyết được 24 vụ việc (Công tác quản lý Đền Bà Chúa Kho, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, quản lý tài chính xây dựng cơ bản, đấu giá quyền sử dụng đất, kiểm soát ngân sách xã, phường, công tác cán bộ...), đang giải quyết 5 vụ việc: Giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, quản lý đất đai hành lang đê, lấn chiếm đất đai, đất dân cư dịch vụ chậm. Năm 2013 tập trung chỉ đạo giải quyết 6 vụ việc.         

 

 Các cấp ủy Đảng làm tốt việc tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân từ đó có sự định hướng và chỉ đạo kịp thời, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Công tác cán bộ từ khâu đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đến bố trí, sử dụng và bổ nhiệm các chức danh chủ chốt ngày càng có hiệu quả; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới; tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên theo điều 30 và điều 32 Điều lệ Đảng, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại của cán bộ, đảng viên theo thẩm quyền.

Công tác dân vận và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới với phương châm: hướng về cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Hệ thống chính quyền từ Thành phố đến cơ sở được bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng và đạo đức cán bộ công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; kiểm tra, thanh tra việc chấp hành chế độ công vụ, bảo đảm nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết các công việc cho tổ chức, công dân. Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, thực hiện có hiệu quả bộ phận một cửa theo cơ chế liên thông tại UBND các xã, phường.

Từ việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, các tổ chức cơ sở Đảng đã xác định một số nội dung cụ thể trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách trong công việc và sinh hoạt; tập trung chỉ đạo, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân. Trên địa bàn Thành phố không còn có khiếu kiện đông người, tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên cơ bản ổn định, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Ngô Phú
Top