Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 31/10/2013 - 08:43
Phường Đồng Nguyên thực hiện “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”
Những năm qua, Ủy ban MTTQ phường Đồng Nguyên (thị xã Từ Sơn) đã phát huy vai trò nòng cốt chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH), góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.
Ông Nguyễn Hữu Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cho biết: “Những năm trước đây, phường Đồng Nguyên là địa điểm nóng về các TNXH như: ma tuý, cờ bạc… Trước thực trạng này, cấp uỷ, chính quyền và MTTQ phường không ngừng lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội gắn với phòng chống TNXH. Đặc biệt, năm 2008 khu phố Nguyễn Giáo của phường được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn làm điểm mô hình xây dựng phường không có tội phạm, TNXH theo Đề án 1-138/CP về việc phát động toàn dân tham gia phòng ngừa và phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hoá giáo dục người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng và Đề án 06 về xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan không có tội phạm ma tuý và người nghiện ma tuý, hoạt động phòng chống tội phạm, TNXH của khu phố nói riêng và toàn phường nói chung đã có bước chuyển biến đáng kể”.
 

Các khu phố ngày càng văn minh có sự đóng góp không nhỏ của MTTQ phường Đồng Nguyên.

Trong ảnh: Khu phố Mới (Đồng Nguyên).

 
 

Từ hiệu quả của mô hình điểm, 13 khu phố của phường đã bổ sung việc tham gia phòng chống tội phạm, TNXH vào quy ước, hương ước. Từ đó phong trào đã lan tỏa rộng khắp trong toàn phường. Để mô hình đạt hiệu quả cao, MTTQ phường phối hợp với các tổ chức chính trị, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân về phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH; gắn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Với các hình thức tuyên truyền phong phú: trên hệ thống truyền thanh của huyện, sân khấu hoá, băng rôn, khẩu hiệu hoặc tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của các hội, đoàn thể. Qua đó, làm chuyển biến đáng kể về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và nâng cao tinh thần cảnh giác phòng, chống tội phạm, TNXH của các tầng lớp nhân dân.

MTTQ các cấp còn chủ động tổ chức cho 13/13 khu dân cư, các hộ gia đình ký cam kết không có tội phạm và TNXH. MTTQ phường phối hợp với lực lượng công an thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng. Đặc biệt, MTTQ phường chú trọng việc củng cố và phát huy hiệu quả các tổ hòa giải, tổ liên gia ở khu dân cư. Hiện nay, MTTQ duy trì hoạt động có hiệu quả 14 tổ hòa giải và 164 tổ liên gia trong việc hòa giải, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa những người lầm lỗi, giúp họ nhanh chóng tiến bộ, hòa nhập cộng đồng...

Từ đầu năm đến nay, MTTQ phường đã phối hợp hòa giải thành công 27 vụ việc, không để đơn thư khiếu nại vượt cấp; cảm hóa giáo dục 15 người lầm lỗi, trong đó 6 người có tiến bộ và hòa nhập với cộng đồng; 7 khu dân cư không phát sinh tội phạm, 13 khu dân cư không phát sinh người nghiện ma túy. Cũng trong 6 tháng, nhân dân trong phường cung cấp cho các cơ quan chức năng 7 nguồn tin có giá trị tố giác tội phạm qua đó góp phần giúp các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý kịp thời các ổ nhóm, tụ điểm buôn bán ma túy, cờ bạc, mại dâm…

Với việc huy động và phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân cùng vào cuộc, MTTQ phường Đồng Nguyên đã tạo dựng được khối đại đoàn kết đấu tranh phòng, chống tội phạm và TNXH, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới. Năm 2012, phường có 3.089 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 90,8%; 10/13 khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa.

Bài, ảnh: Phương Mai
Top