Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 30/08/2013 - 11:05
Quản lý tốt tài nguyên đất đai, tạo nguồn lực phát triển
Đất đai là nguồn lực quan trọng, việc quản lý, phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên này sẽ tạo ra động lực lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Bài học trên đã và đang được chứng minh tại Bắc Ninh trong những năm gần đây. Tuy có diện tích tự nhiên nhỏ nhất cả nước nhưng từ sự quản lý, sử dụng hợp lý nguồn lực đất đai của tỉnh đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình CNH, HĐH quê hương.

Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính tại thực địa.

 
 
 
Theo ông Nguyễn Tuấn Long, Trưởng phòng Quản lý đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường): Để khai thác tốt nguồn tài nguyên đất, vấn đề quan trọng cần nâng cao nhận thức của nhân dân thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lĩnh vực này. Kể từ khi có Luật Đất đai năm 2003, toàn tỉnh đã phổ biến, nghiên cứu và áp dụng kịp thời 700 văn bản dưới luật của T.Ư liên quan đến đất đai. Bên cạnh đó, ngành Tài nguyên và Môi trường còn phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành 36 văn quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện công tác quản lý và sử dụng đất. Đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ngành báo cáo UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kết luận về thực hiện giao đất dân cư dich vu seo vụ. Những nội dung trên nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của chính quyền và nhân dân các địa phương. Gắn với hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác lập quy hoạch sử dụng đất các cấp triển khai đồng bộ và được điều chỉnh bổ sung kịp thời. Qua đó, đáp ứng hiệu quả công tác thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Tính từ năm 2003, toàn tỉnh thực hiện chuyển đổi hơn 8 nghìn ha đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt. Việc chuyển đổi hợp lý đã tạo quỹ đất quan trọng để đầu tư hình thành, phát triển các khu, cụm công nghiệp, đô thị, đáp ứng chương trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và khắc phục tình trạng tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất làm ảnh hưởng mục tiêu quy hoạch và kết nối hạ tầng. Diện mạo đô thị, công nghiệp, nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh từng bước đổi thay theo hướng văn minh, hiện đại. Bắc Ninh đang tiến dần đến mục tiêu cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2015 và thành phố trực thuộc T.Ư vào những năm 20 của thế kỷ 21. Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, công tác quản lý đất đai tập trung vào nhiệm vụ xử lý các trường hợp giao đất trái thẩm quyền, đất lấn chiếm để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời thực hiện dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai 12 xã, phường thị trấn và đang triển khai 9 đơn vị tại thị xã Từ Sơn.

Mặc dù lĩnh vực quản lý đất đai đạt được nhiều kết quả, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhưng trong quá trình thực hiện cũng còn những khó khăn, tồn tại. Để kịp thời giải quyết những vướng mắc, thời gian tới công tác quản lý đất đai sẽ tập trung thanh, kiểm tra các dự án chưa bồi thường hoặc bồi thường dở dang để báo cáo đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý. Phối hợp các sở, ngành xử lý những vi phạm sau kết luận thanh, kiểm tra đối với các dự án chậm đầu tư, chậm sử dụng đất. Đặc biệt là việc hướng dẫn các địa phương thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ, phấn đấu trong năm 2013 cơ bản thực hiện xong việc giao đất; đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với những dự án có quyết định thu hồi đất; rà soát tổng hợp đất xen kẹp tại các xã, phường, thị trấn và xây dựng kế hoạch sử dụng đất để lập dự án đầu tư và hồ sơ đất đai trình UBND tỉnh quyết định… Từ đó, tiếp tục khai thác thế mạnh của nguồn tài nguyên đất, tạo thêm nguồn lực phát triển cho các địa phương và toàn tỉnh để tiến nhanh, tiến xa trên con đường CNH, HĐH.

Bài, ảnh: Hoàng An
Top