Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 01/08/2013 - 08:22
Hoạt động khuyến công, những hạn chế cần khắc phục
Không thể phủ nhận, công tác khuyến công đã có những đóng góp nhất định vào phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT), tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp, tăng thu nhập người lao động,… Tuy nhiên, hoạt động khuyến công vẫn còn những hạn chế nhất định cần được khắc phục.
Từ năm 2009-2012, tổng kinh phí cho chương trình khuyến công cả quốc gia và địa phương là hơn 19,5 tỷ đồng, sử dụng vào các chương trình: Đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề cho 10.700 lao động; nâng cao năng lực quản lý và khởi sự doanh nghiệp cho 720 người; hỗ trợ xây dựng 8 mô hình trình diễn, 31 cơ sở ứng dụng máy móc hiện đại vào sản xuất và xử lý ô nhiễm môi trường, chuyển giao công nghệ mới; tổ chức các đoàn tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm và hỗ trợ cơ sở CNNT tham gia các hội chợ triển lãm trong nước… Song song với việc triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án khuyến công, công tác quản lý nhà nước về khuyến công cũng ngày càng hiệu quả. Các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công bảo đảm theo hướng cải cách thủ tục hành chính, sát với thực tiễn quản lý, có phân cấp và gắn trách nhiệm của cơ quan tham mưu trực tiếp với đối tượng sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn kinh phí khuyến công.
 

Được hỗ trợ đào tạo nghề từ chương trình khuyến công, Hợp tác xã mây tre đan Toàn Phong, Giang Sơn (Gia Bình) thêm cơ hội phát triển.

 
 

Theo đánh giá của các huyện, thị xã, thành phố, những năm qua, nhiều nội dung khuyến công được triển khai linh hoạt, nhiều doanh nghiệp (DN) có thêm nguồn lực để chủ động phát triển sản xuất, kinh doanh. Các đề án khuyến công giúp DN chủ động được nguồn lao động có nghề vào làm việc, nhiều làng nghề truyền thống được khôi phục và phát triển, nhiều xã vùng khó khăn đã phát triển ngành nghề công nghiệp, TTCN, tạo thêm việc làm và thu nhập cho nông dân. Tuy nhiên, kinh phí hỗ trợ thực hiện đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ… còn thấp nên khó vận động DN tham gia; công tác xây dựng kế hoạch, đề xuất các đề án khuyến công và chất lượng hồ sơ đăng ký còn hạn chế, sự liên kết vùng miền còn rời rạc, công tác kiểm tra giám sát yếu; các đề án khuyến công vẫn tập trung chủ yếu vào truyền nghề và phát triển nghề, hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý, tư vấn cung cấp thông tin; chưa hình thành được cơ sở CNNT mang tính hạt nhân làm động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp - TTCN ở các huyện, tính lan tỏa của các đề án chưa cao.

Ông Trần Văn Hiện, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp (Sở Công Thương) khẳng định những năm qua hoạt động khuyến công của tỉnh là đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội. Không những các DN, các cơ sở được thụ hưởng đón nhận tích cực, triển khai thực hiện nghiêm túc mà còn tạo được công ăn việc làm tăng thu nhập cho người lao động tại các vùng nông thôn. Nhưng do nguồn kinh phí dành cho công tác còn hạn chế nên khuyến công chưa đáp ứng được nhu cầu cho phát triển ngành CNNT của tỉnh. Cụ thể, năm 2009 tổng kinh phí cho các chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương được duyệt hơn 5,3 tỷ đồng; năm 2010 là hơn 5,6 tỷ đồng; đến năm 2011 chỉ còn hơn 3,8 tỷ đồng; năm 2012 là gần 4,7 tỷ đồng; dự kiến 2013 là 3,7 tỷ đồng… Với nguồn kinh phí eo hẹp, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp chỉ tập trung hỗ trợ cho các đề án có tính khả thi cao, có hiệu quả kinh tế - xã hội lớn, đặc biệt ưu tiên cho những đề án tạo được nhiều việc làm cho người cho lao động.

Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công là biện pháp thiết thực để thúc đẩy phát triển CNNT. Trước hết cần tăng nguồn kinh phí, nhất là kinh phí hỗ trợ máy móc thiết bị, đào tạo nghề và xây dựng mô hình trình diễn; đổi mới cơ chế chính sách cho hoạt động khuyến công, đơn giản hóa thủ tục; thực hiện hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm; hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu, chủ lực trên cơ sở tận dụng mọi nguồn lực của mỗi địa phương về tiềm năng lao động, vùng nguyên liệu, thị trường tiêu thụ; chú trọng khuyến khích các đề án ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Việc xây dựng các chương trình, đề án khuyến công phải cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương của cơ sở. Giảm thiểu việc xây dựng chương trình, đề án dàn trải, nhỏ lẻ, tăng cường xây dựng đề án mang tính liên kết, mở rộng. Đồng thời hỗ trợ bồi dưỡng, đào tạo kiến thức quản trị kinh doanh cho người quản lý, kiến thức về kỹ thuật, thiết kế mẫu mã sản phẩm cho thợ thủ công tại các cơ sở CNNT và làng nghề.

Thanh Ngân
Top