Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 26/07/2013 - 16:13
Phát hành gần 1,2 triệu bản sách giáo khoa năm học 2013-2014
Chủ động nguồn sách giáo khoa (SGK) cho học sinh, chuẩn bị cho năm học mới 2013-2014, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Bắc Ninh thực hiện phát hành sách sớm hơn mọi năm.

Cửa hàng giới thiệu sách của Công ty

 

 

Đến ngày 25 - 7, Công ty nhập về và phát hành gần 1,2 triệu bản SGK từ lớp 1 đến lớp 12 (đạt hơn 80% kế hoạch) tới Phòng Giáo dục và Đào tạo  các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Ngoài ra, Công ty còn phát hành SGK thông qua 1 cửa hàng giới thiệu sách của Công ty và 6 đại lý cấp 1 cùng các đại lý nhỏ cung cấp sách ở các địa phương trong toàn  tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời  cho nhu cầu mua SGK của học sinh.

Sách giáo khoa năm nay vẫn ổn định về giá.

TN
Top