Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 11/07/2013 - 16:37
Ngành Ngân hàng tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Ngày 11-7, Ngân hàng Nhà nước tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Lương Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục khó khăn tác động nhiều đến hoạt động ngân hàng. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, NHTW và của tỉnh về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, ngành Ngân hàng tỉnh xây dựng mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát thấp hơn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Kết quả, hết 6 tháng, tổng huy động nguồn vốn toàn ngành đạt 29.783 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cuối năm 2012, tăng 35,3% so cùng kỳ; Tổng dư nợ đạt 30.955, 6 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cuối năm 2012 và tăng 15,4% so cùng kỳ; nợ xấu giảm 20,7% so cùng kỳ. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng đã tập trung vốn tăng cường cho vay các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như miễn giảm lãi tiền vay, cho vay ưu đãi lãi suất, cơ cấu lại nợ, gia hạn nợ cho các doanh nghiệp...

Ngành Ngân hàng tỉnh đề ra mục tiêu đến cuối năm tăng trưởng tín dụng 12%, nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, kiểm soát chất lượng tín dụng và thực hiện các giải pháp giảm nợ xấu ở mức dưới 5% tổng dư nợ. Tiếp tục chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng thực hiện trật tự, kỷ cương trên thị trường tiền tệ, tín dụng... bảo đảm tuân thủ theo quy định pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lương Thành ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Ngân hàng trong giai đoạn khó khăn vừa qua, đồng thời yêu cầu ngành tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, ngân hàng cấp trên nhằm hỗ trợ nguồn vốn tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 2013. Ngành cũng cần thể hiện quyết tâm cao trong vấn đề xử lý nợ quá hạn; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kinh doanh vàng, ngoại tệ. Thường xuyên kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm bảo đảm nguồn vốn phát huy hiệu quả cao nhất. Tiếp tục đổi mới quy trình, thủ tục cho vay rút ngắn thời gian xem xét, quyết định cho vay... nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

N.H – L.T
Top