Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 20/05/2013 - 08:18
Sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 17-5, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30-4-1975. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 của tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Sau 1 năm thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, các địa phương, ngành, quân khu đã triển khai đồng bộ, tích cực công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn. Công tác lãnh, chỉ đạo nhìn chung chặt chẽ, sát với tình hình thực tiễn. Việc tổ chức thực hiện được triển khai sâu rộng, chặt chẽ, đúng quy trình trong các khâu tuyên truyền, tập huấn, xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ và chi trả chế độ. Kết quả, cả nước có 1,2 triệu đối tượng thuộc diện được xem xét. Trong đó, các ngành đã xét duyệt, có quyết định hưởng chế độ đối với 274.671 người; quân đội lập và đang xét duyệt hồ sơ đối với 829.109 người; cấp quân khu tiếp nhận, đang xét duyệt 52.223 hồ sơ. Tính hết tháng 4-2013, các ngành Quân đội, Công an và Lao động-Thương binh và Xã hội đã ra quyết định hưởng chế độ cho 247.444 đối tượng.

Tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị Quân khu 1 xét hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định 62 cho 6.445 đối tượng, tiếp nhận và tổ chức chi trả cho 1.364 đối tượng là quân nhân bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định.

Từ ý kiến đóng góp của các điểm cầu, hội nghị đề ra mục tiêu phấn đấu trong năm 2013 xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hưởng và chi trả chế độ trợ cấp 1 lần cho khoảng 70% số đối tượng còn lại (khoảng gần 700.000 người).

Kết luận hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh khẳng định việc thực hiện Quyết định 62 thể hiện tình cảm, nghĩa cử tri ân của Đảng và Nhà nước đối với người có công; giao nhiệm vụ cho các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tập trung nêu cao trách nhiệm, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện Quyết định 62, bảo đảm tốt chất lượng xét duyệt, đúng quy trình, chặt chẽ, chính xác, dân chủ, minh bạch, công khai; tổ chức chi trả kịp thời; quản lý chắc tình hình, xử lý kịp thời các vướng mắc, phát sinh.

P.V
Top