Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 06/05/2013 - 08:43
Sở Nội vụ triển khai kế hoạch xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp
Sở Nội vụ vừa tổ chức triển khai Kế hoạch số 709 ngày 16-4-2013 của UBND tỉnh về xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh.

Việc xây dựng Đề án nhằm đổi mới công tác quản lý phát huy tài năng, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân và cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đối tượng xây dựng Đề án bao gồm tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện và các Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị xây dựng Đề án bảo đảm ba nội dung: Xác định thực trạng vị trí việc làm, biên chế, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; Thực trạng công việc của từng vị trí việc làm; Xác định vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, chức danh nghề nghiệp tương ứng, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập mới thì danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp phải được xác định ngay từ khi xây dựng Đề án thành lập và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các đơn vị xây dựng gửi Đề án về UBND tỉnh trước ngày 20-5.

P.M
Top