Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 03/05/2013 - 08:19
Kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với rà soát, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên
Sau hơn 1 năm thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh đã thu được những kết quả bước đầu.

Sau học tập, triển khai và tiến hành kiểm điểm theo Nghị quyết, hiện các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã và đang có nhiều cố gắng thực hiện việc  khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm.

Bám sát chỉ đạo của cấp trên và Kế hoạch của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh đã chuẩn bị báo cáo kiểm điểm và ban hành văn bản gợi ý 161 nội dung yêu cầu 55/55 tổ chức cơ sở đảng tiến hành kiểm điểm, giải trình. Các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên từ xây dựng, tổ chức  nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết và tiến hành kiểm điểm tại các cấp đúng yêu cầu về nội dung, tiến độ thời gian quy định.

Việc chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân được chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ trong tham gia góp ý vào báo cáo. Việc tổ chức kiểm điểm đảm bảo nghiêm túc, đạt yêu cầu. Tại các cuộc kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhận được 16 lượt ý kiến cho tập thể, 64 lượt ý kiến cho cá nhân. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã có 215 lượt ý kiến đóng góp cho tập thể, 409 ý kiến cho cá nhân Ủy viên BCH và lãnh đạo cơ quan, đơn vị; 4716 lượt ý kiến đóng góp cho đảng viên. Các ý kiến tham gia góp ý thẳng thắn, chân tình với thái độ xây dựng, tổ chức và cá nhân được góp ý tiếp thu với tinh thần cầu thị.

Sau kiểm điểm, các cấp ủy, cá nhân đã tiếp thu ý kiến góp ý để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ lưu trữ. Qua kiểm điểm chỉ rõ các hạn chế, khuyết điểm đối với các cấp ủy, cấp ủy viên, đảng viên là lãnh đạo và đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo. Ngay sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khẩn trương tiến hành các biện pháp khắc phục, sửa chữa và chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ tiến hành khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.

Đến nay, không có khuyết điểm nào chưa được sửa chữa. Tỷ lệ sửa chữa, khắc phục khuyết điểm xong toàn bộ của các tổ chức đảng là 497/747 khuyết điểm, đạt 66,3%; đối với Ủy viên Ban Thường vụ, cấp ủy viên và đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý 1334/2005, bằng 66,5%; đối với nhóm đảng viên không giữ cương vị lãnh đạo 3665/5140, bằng 71,3%. Các cấp ủy đã chỉ đạo kịp thời việc xem xét xử lý kỷ luật đảng viên có khuyết điểm, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên. Toàn đảng bộ thi hành kỷ luật 8 đảng viên, trong đó có 1 cấp ủy viên cơ sở.

 Theo đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh, thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong toàn đảng bộ. Tuy nhiên, qua kiểm điểm cho thấy vẫn còn tình trạng ngại va chạm, tinh thần đấu tranh phê bình còn hạn chế. Các khuyết điểm chỉ ra phần lớn còn chung chung, ít các vụ việc, hành vi cụ thể. Hiệu quả khắc phục, sửa chữa khuyết điểm còn chưa cao. Chính vì vậy, thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế gắn với việc rà soát, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Vân Giang
Top