Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 25/04/2013 - 08:41
Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở thị xã Từ Sơn
Thực hiện sự chỉ đạo của Thị ủy, UBND Thị xã Từ Sơn, ngành công an đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể ký nghị quyết liên tịch về đấu tranh phòng chống tội phạm và TNXH.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/CP, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, Chỉ thị số 48 của Tỉnh uỷ Bắc Ninh về tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, TNXH trong tình hình mới. Thực hiện tốt các chương trình hành động phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em và các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm xứng đáng với vai trò nòng cốt trong việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự ATXH.

Hàng tháng, lãnh đạo công an thị xã, lãnh đạo các đội của công an Thị xã tiến hành giao ban đánh giá công tác bảo đảm ANTT với trưởng công an các xã, phường. Chỉ đạo lực lượng công an cơ sở rà soát thống kê các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về số lượng, chất lượng hoạt động nhằm đề ra các biện pháp để củng cố, tăng cường các mô hình hoạt động hiệu quả.

Toàn TX hiện thành lập được 12 hội đồng an ninh trật tự, ban bảo vệ dân phòng, 81 ban an ninh thôn, trên 1000 tổ liên gia, 3 cụm liên kết nội địa, 3 cụm liên kết ANTT giáp ranh… Các tổ liên gia đã tham gia hòa giải và giải quyết có hiệu quả các vấn đề tại cơ sở như: tranh chấp đất đai, đánh nhau, mâu thuẫn cá nhân. Trong năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin liên quan đến công tác an ninh trật tự.

Các cụm liên kết giáp ranh, an ninh nội địa cũng hoạt động tích cực, giải quyết kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật góp phần làm tốt công tác ANTT tại các vùng giáp ranh. UBMTTQ các cấp với vai trò tuyên truyền và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân cũng đã kết hợp chặt chẽ với lực lượng công an để đôn đốc, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục công dân thực hiện nghiêm các nghị định, chỉ thị về an ninh trật tự gắn với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Qua đó đã cảm hóa được nhiều đối tượng quá khích chống đối đường lối chủ trương chính sách của Đảng đồng thời phát hiện những thiếu sót và tiêu cực của cán bộ cơ sở giúp cơ quan chức năng giải quyết kịp thời.

Ngành GD-ĐT cũng tăng cường phối hợp tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên ở các trường học. Triển khai kế hoạch phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, duy trì hộp thư bè bạn. Đồng thời, thường xuyên quan tâm đến mối liên hệ giữa gia đình-nhà trường-xã hội nhằm quản lý giáo dục con em và tạo nên môi trường sống lành mạnh cho học sinh…

Các tổ chức hội đoàn thể như Hội CCB, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, đoàn thanh niên cũng chú trọng việc tuyên truyền, vận động hội viên ký cam kết nuôi dạy con em trong gia đình không vi phạm pháp luật. Quan tâm xây dựng các mô hình CLB tình thương và trách nhiệm, CLB gia đình hạnh phúc, CLB tuổi trẻ với pháp luật, phụ nữ với pháp luật; mô hình điểm về khu dân cư không có ma túy và TNXH…

Qua đó phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng được nâng cao và đem lại hiệu quả thiết thực. Chỉ tính trong năm 2012 vừa qua, công an thị xã Từ Sơn lập nhiều chiến công trong công tác phòng, chống tội phạm TNXH, nhất là tệ nạn ma túy. Triệt xoá được 8 điểm boong ke ma tuý ở Đình Bảng và Đồng Nguyên.

Vừa qua, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý CA TX đã mật phục, đấu tranh phá chuyên án mua bán trái phép ma tuý có số lượng lớn nhất từ trước đến nay, đã bắt quả tang đối tượng và thu giữ gần 375,803 gam ma tuý tổng hợp bao gồm 1972 viên ma tuý tổng hợp dưới dạng viên nén cùng nhiều mảnh vỡ từ các viên ma tuý nén và 13 túi ma tuý dạng “đá” các loại. Công an TX đã phối hợp tập trung hoàn tất hồ sơ để đưa ra truy tố theo quy định của pháp luật.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở thị xã Từ Sơn đã và đang phát huy tác dụng, từng bước đẩy lùi tội phạm và TNXH, giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn, đem lại cuộc sống lành mạnh cho nhân dân. Đó cùng là động lực để thị xã Từ Sơn thực hiện tốt mục tiêu xây dựng thị xã mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Hồng Dinh
Top