Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 05/04/2013 - 09:14
65.855 bài dự thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 42
Sau 3 tháng phát động cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 42-năm 2013, với chủ đề: “Em hãy viết một bức thư để nói tại sao nước là quý” (“Write a letter about why water is precious”), toàn tỉnh đã có 65.855 bài dự thi của các em học sinh từ 15 tuổi trở xuống (từ lớp 5 đến lớp 10 năm học 2012-2013) đến từ 223/310 trường học trong tỉnh, vởi tỷ lệ học sinh tham gia đạt 90,21%. Tăng so với cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 41 là 3.596 bài và 8 trường học.

Các địa phương có tỷ lệ trường và học sinh tham gia cao là: Từ Sơn tỷ lệ trường tham gia là 97%, tỷ lệ học sinh tham gia là 99,97%; tương ứng tỷ lệ này với huyện Yên Phong là 97% và 99,07%; Lương Tài 82% và 97,9%; Quế Võ 92% và 94,81%...

T.U
Top