Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 28/03/2013 - 14:07
Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Đồng chí Ngô Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban chủ trì hội nghị.

Các đại biểu được Phó giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Thạo, Vụ trưởng, thành viên chuyên trách thực hiện Chỉ thị 03, Ban Tuyên giáo T.Ư  truyền đạt một số nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, tác phong, phong cách của Bác được thể hiện trong công việc hằng ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp. Thông qua những câu chuyện kể về cuộc đời, sự nghiệp của Bác làm toát lên nhân cách mẫu mực Hồ Chí Minh. Phong cách quần chúng, phong cách dân chủ và phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt mọi hành động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân của Bác. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến, phát huy sức mạnh tập thể, nhận trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ, tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc của Đảng.

Sau hội nghị, các cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên là những nòng cốt triển khai, đưa các nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” đến các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các địa phương, đơn vị…

 

Lưu Hằng
Top