Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 27/03/2013 - 09:40
Thị xã Từ Sơn: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)
Thị xã Từ Sơn tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

CLB nghệ thuật tuồng thôn Tiến Bào (xã Phù Khê) biểu diễn trích đoạn “Quý Tửu trảm Trịnh Ân”

 

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), thị xã Từ Sơn cơ bản đạt được những kết quả tốt. Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị được quan tâm, phát triển theo hướng đô thị hiện đại, văn minh. Các xã, phường đã làm xong quy hoạch đất để xây dựng nhà văn hóa, sân vận động và các công trình phúc lợi xã hội.

Đến tháng 12-2012, thị xã có 66/81 thôn, khu phố có Nhà văn hóa, trong đó có 35 nhà văn hóa đạt chuẩn Quốc gia (tăng 25 nhà so với năm 1998). Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa; tỷ lệ hỏa táng, điện táng đạt 31,94% (cao nhất trong tỉnh). Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, quản lý tốt các lễ hội truyền thống, duy trì đều đặn nhiều CLB văn hóa văn nghệ, thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân…

Sự nghiệp giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ có sự phát triển vượt bậc. Toàn thị xã có 11/12 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; 48/50 trường đạt chuẩn Quốc gia, chất lượng giáo dục ngày một nâng lên…

Thời gian tới, thị xã Từ Sơn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ về phương hướng, 5 quan điểm, 10 nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và những mục tiêu, nhiệm vụ thị ủy đề ra; tiếp tục đẩy mạnh nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quyết tâm tạo dựng môi trường văn hóa ngày càng phong phú, lành mạnh… Mục tiêu đến năm 2015 xây dựng 5/12 Trung tâm văn hóa thể thao xã, phường; 60/81 thôn, khu phố có Nhà văn hóa đạt chuẩn Quốc gia; 30/81 thôn, khu phố có sân vận động; 70% làng, khu phố và 90% công sở đạt danh hiệu văn hóa. Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống trường, lớp đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, hoàn thành xây dựng trường THCS chất lượng cao, duy trì vững chắc phổ cập THCS.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của thị xã Từ Sơn trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII). Đồng chí đề nghị thị xã Từ Sơn tiếp tục làm tốt một số nhiệm vụ: Triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ mới, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 20, 22 của HĐND tỉnh về quy định trong việc cưới, tang, lễ hội…, xây dựng thị xã Từ Sơn ngày càng hiện đại, văn minh.

Nhân dịp này, thị xã Từ Sơn khen tặng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII).

H.Đ
Top