Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 20/03/2013 - 08:45
Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ lần thứ 15 năm 2013
Tại công ty Sam Sung Electronics Việt Nam (Yên Phong), Ban Quản lý Chương trình Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN với chủ đề “Tăng cường văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”.
bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, hướng tới xây dựng văn hóa an toàn lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội.

Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh đánh giá cao kết quả mà các đơn vị doanh nghiệp đã làm được, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: Tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức, hướng dẫn thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN tới người sử dụng lao động; tiếp tục chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Chương trình quốc gia về ATVSLĐ-PCCN giai đoạn 2011-2015; tăng cường chỉ đạo đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện tốt quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ-PCCN; đẩy mạnh hoạt động thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về ATVSLĐ-PCCN, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền điều tra làm rõ các vụ gây ra tai nạn, an toàn lao động…

Tại buổi lễ, 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ-PCCN năm 2012 được khen thưởng.

H.L - Đ.Q
Top