Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 26/02/2013 - 08:56
Giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội
Sau gần 3 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BQP ngày 22-3-2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc được tỉnh Bắc Ninh triển khai đạt kết quả đáng khích lệ. Qua đó góp phần tích cực xây dựng cơ sở dữ liệu để giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh, đặc biệt là công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ.

Trong chiến tranh, do yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu nên chỉ huy các quân khu, mặt trận, chiến trường có thẩm quyền thành lập, điều chuyển và giải thể các cơ quan, đơn vị thuộc quyền, quy định phiên hiệu, ký hiệu, hòm thư đơn vị riêng để giữ bí mật. Mặt khác, địa bàn hoạt động của các đơn vị cũng thường xuyên thay đổi theo yêu cầu, nhiệm vụ. Các thông tin về phiên hiệu, ký hiệu, hòm thư đơn vị quân đội chưa được thống kê, đăng ký hoặc có đăng ký nhưng chưa đầy đủ, chi tiết. Hồ sơ, tài liệu còn phân tán, rải rác, có trường hợp bị thất lạc.

Các thông tin trong hồ sơ quân nhân, hồ sơ liệt sỹ ghi theo phiên hiệu, ký hiệu quy định chiến tranh nên gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp cho các đối tượng là thân nhân liệt sỹ, thương binh và các cơ quan chức năng khi giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh, đặc biệt là công tác tìm kiếm quy tập mộ liệt sỹ.
 

Cán bộ Tổ giải mã (Bộ CHQS tỉnh) sử dụng phần mềm giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị.

 

Từ thực tế đó, công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội có ý nghĩa thiết thực để thực hiện chính sách “Đền ơn, đáp nghĩa” đối với các thế hệ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm vơi đi nỗi đau chiến tranh.

Xác định tầm quan trọng của công tác này, UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao cho Bộ CHQS tỉnh chủ trì, xây dựng kế hoạch, hiệp đồng chặt chẽ với với các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Hội CCB tỉnh triển khai bảo đảm tiến độ, đạt kết quả khá toàn diện. Tổ giải mã được thành lập và kiện toàn đúng, đủ thành phần. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nên đông đảo các tổ chức, cá nhân trong tỉnh hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị, tích cực tham gia vào công tác giải mã.

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh có 1.270 người tham gia thu thập thông tin, 5.386 người người tham gia cung cấp thông tin giải mã phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và Phía Bắc. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội rà soát hồ sơ liệt sỹ thu thập được 417 thông tin cần giải mã; phối hợp với Hội CCB tỉnh chỉ đạo các cấp hội và hội viên hoàn thành 5.250 phiếu cung cấp thông tin giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị và thông tin về các liệt sĩ, tử sĩ của đơn vị. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành báo cáo giải mã phiên hiệu, ký hiệu các các đơn vị quân đội từ cấp Đại đội trở lên thuộc lực lượng quân sự tỉnh qua các thời kỳ (các cơ quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh; các đơn vị thuộc Ban CHQS 8 huyện, thị xã, thành phố; Trường Quân sự tỉnh; Trung đoàn 833).

Từ những kết quả bước đầu, công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đang tiếp tục được các cấp, ngành và đông đảo nhân dân trong toàn tỉnh hưởng ứng. Theo kế hoạch đến tháng 12-2013, việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội theo Chỉ thị 07 sẽ kết thúc. Khi ấy, các thông tin sẽ được chuẩn hóa, xây dựng thành cơ sở dữ liệu điện tử giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị chung của toàn quân.

B.A
Top