Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 06/02/2013 - 14:23
Tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ là tiền đề quan trọng đưa Bắc Ninh vào chu kỳ phát triển mới
Đất nước đón chào Xuân Quý Tỵ trong niềm hân hoan, phấn khởi bởi thành quả lao động tốt đẹp qua một năm đầy khó khăn vất vả. Vào thời điểm này, cùng với cả nước, Bắc Ninh đã thực hiện được gần nửa chặng đường của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015. Với những kết quả đã đạt được trong 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đó là sự khởi đầu và là tiền đề quan trọng thực hiện lộ trình đưa Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.
 Trần Văn Túy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
Bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, tuy vẫn chịu tác động của suy giảm kinh tế toàn cầu, giá cả, thị trường, tài chính, ngân hàng, thời tiết luôn diễn biến phức tạp. Song cùng với cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh luôn phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết đã giành được nhiều thắng lợi có ý nghĩa quan trọng: giữ được nhịp độ phát triển kinh tế, chính trị-xã hội ổn định. Đặc biệt, trong năm 2012 chúng ta đã tổ chức thành công kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nghiêm túc, hiệu quả ở các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên.

 

Với sự nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị, sự tập trung điều hành quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm của UBND tỉnh và hoạt động có trách nhiệm của HĐND, MTTQ và các đoàn thể nhân dân; sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, Chính phủ và đóng góp tích cực của cộng đồng các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh nên hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục giữ ở mức cao, tăng 12,3% so với năm 2011. Cơ cấu kinh tế chuyển dich vu seo theo hướng tăng tỷ trọng của ngành công nghiệp và dịch vụ. Các chương trình chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn được triển khai đồng bộ và có hiệu quả. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định năm 1994 ước trên 84 nghìn tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm, tăng 26% so với năm 2011. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trên địa bàn 13,7 tỷ USD, chiếm 12% xuất khẩu  quốc gia. Môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) đứng thứ hai toàn quốc, đây là một trong những yếu tố thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; trong đó thu hút được những tổng công ty, tập đoàn xuyên quốc gia, đa quốc gia có thương hiệu toàn cầu như: Samsung, Canon, Nokia, Pepsico…
Công nhân Công ty Canon KCN Tiên Sơn đang lắp ráp sản phẩm.

Hoạt động tài chính, ngân hàng cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và tiêu dùng. GRDP bình quân đầu người đạt 67,4 triệu đồng/năm (tương đương 3.211USD). Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 9 nghìn tỷ đồng tăng 26% so với năm 2011. Bắc Ninh là một trong số ít các tỉnh, thành phố của cả nước có mức thu ngân sách nhà nước vượt dự toán và điều tiết về Trung ương.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường có nhiều tiến bộ mới. Phúc lợi và an sinh xã hội được quan tâm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/năm. Đã giải quyết việc làm cho 26.000 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo còn 4,45%.

Năm 2012, Bắc Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang lễ hội được nhân dân đồng tình ủng hộ và đang đi vào cuộc sống. Quốc phòng, an ninh đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đến thời điểm này việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI cơ bản đã được hoàn thành. Có thể nói, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Các bước tổ chức kiểm điểm có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng tạo được không khí đoàn kết, cởi mở và trách nhiệm. Thái độ kiểm điểm thể hiện thẳng thắn, trung thực, cầu thị, tính xây dựng cao. Sau kiểm điểm đã có sự chuyển biến rõ rệt, vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được đề cao và bước đầu đạt yêu cầu đề ra; ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên đáng kể.

Những kết quả đạt được của năm 2012 là cơ bản và đáng tự hào, chúng ta đã vượt lên khó khăn thách thức, có bước tiến dài trên con đường phát triển theo hướng bền vững với tốc độ tăng trưởng cao để ghi danh vào những tỉnh dẫn đầu cả nước về chỉ số phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và an sinh xã hội. Kết quả đó thể hiện sự năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực cao của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp trong tỉnh.

Tuy nhiên, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận tăng trưởng kinh tế còn thiếu bền vững, tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế giảm. Sản xuất công nghiệp của khu vực kinh tế trong nước còn gặp khó khăn, chiếm tỷ trọng thấp. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa thực sự hiệu quả. Chế độ, trách nhiệm công vụ trong giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính ở cấp cơ sở còn hạn chế.

Đặc biệt sau đợt kiểm điểm tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm ban hành một số quy định, cơ chế khắc phục những hạn chế khuyết điểm. Trong đó chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt của công tác xây dựng Đảng ở cấp ủy các cấp.

 

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Túy và Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ thăm Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.

 

Năm 2013, năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI giai đoạn 2011-2015, với những đổi mới về tư duy và tầm nhìn, sẽ mở ra một chu kỳ phát triển mới cho Bắc Ninh. Thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh trọng tâm vào 3 tập trung và 5 ưu tiên là tiền đề quan trọng để chúng ta đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo ra sự bứt phá mới, sức bật mới với những  mục tiêu phấn đấu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10%; kim ngạch xuất khẩu tăng gần 25%; thu ngân sách nhà nước đạt 11.490 tỷ đồng, tăng 26,7%; giảm hộ nghèo xuống còn 3,15%; tạo việc làm cho 26 nghìn lao động. Để đạt được mục tiêu quan trọng đó cần tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực, phát huy hào khí của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc văn hiến và cách mạng, tiếp tục tiến nhanh, tiến vững chắc và toàn diện trên con đường Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, xây dựng Bắc Ninh thành tỉnh công nghiệp, đô thị giàu đẹp, văn minh, với những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh; đồng thời nâng cao năng lực dự báo, chủ động điều hành và có phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời ứng phó với những tác động tiêu cực đến kinh tế địa phương. Thực hiện tốt Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương; đảm bảo thu, chi theo kế hoạch, chống thất thu, triệt để tiết kiệm chi và nâng cao hiệu quả đầu tư công và quản lý đất đai, nhất là ở cấp xã.

2. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp đột phá để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế theo hướng công nghiệp và dịch vụ, quy hoạch đô thị lõi, quy hoạch xây dựng nông thôn mới và quy hoạch sử dụng đất nhất là bảo vệ đất trồng lúa. Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để lựa chọn nhà đầu tư tập trung vào các khu vực, dự án trọng điểm có hiệu quả kinh tế, công nghệ cao, có giá trị xuất khẩu, thân thiện với môi trường. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp theo hướng tạo điều kiện thuận lợi về nguồn vốn; đẩy mạnh hoạt động và cung cấp dịch vụ cho các khu công nghiệp tập trung, giải quyết những tồn tại để phát triển đồng bộ công nghiệp, các khu công nghiệp và nông thôn. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại. Triển khai xây dựng mô hình chuỗi dịch vụ hướng vào dịch vụ các khu công nghiệp tập trung để giải quyết việc làm, phân công lao động, tăng thu nhập và tiêu thụ sản phẩm của địa phương và các trung tâm hậu cần logistic hỗ trợ doanh nghiệp.

Tạo bước phát triển mới trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn, trước hết là tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu để thúc đẩy sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động theo hướng hiện đại và hiệu quả. Tăng cường quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, giết mổ gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí, mục tiêu của Nghị quyết số 16/NQ-CP đã đề ra, có vận dụng phù hợp với thực tế địa phương, đây là một trong những nội dung chủ yếu của phát triển bền vững là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

3. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tập trung phát triển giáo dục thực chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công nhân viên và học sinh, coi đây là khâu đột phá chiến lược và phát triển kinh tế tri thức. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chú trọng công tác đào tạo, giải quyết việc làm cho lao động ở những nơi chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Làm tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Tập trung hoàn thành hồ sơ và đề nghị nhà nước công nhận một số di tích lịch sử, cách mạng là di sản đặc biệt và an toàn Khu. Thực hiện tốt Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh, cải tiến việc cưới, việc tang, tăng tỷ lệ điện táng, hỏa táng… bảo đảm văn minh, tiết kiệm.

4. Tăng cường lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội. Đảm bảo an ninh trật tự không để bị động bất ngờ. Tập trung lập lại trật tự không để băng nhóm mang yếu tố xã hội đen hình thành và hoạt động. Kịp thời đối phó với các tình huống xảy ra nhất là trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc. Đảm bảo công tác quân sự địa phương đồng thời làm tốt công tác tuyển quân đợt 1 năm 2013.

5. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức Đảng, chính quyền trong thực thi công vụ phải sát dân, gần dân hơn.

Các cấp, các ngành chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện những hạn chế, tồn tại sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Xây dựng quy định, quy chế và tiêu chí mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân. Có biện pháp xử lý nghiêm những cán bộ thiếu trách nhiệm, gây phiền hà trong giải quyết công việc đối với nhân dân và doanh nghiệp. Khuyến khích việc lấy ý kiến và góp ý của nhân dân trong hoạch định chiến lược phát triển, quy hoạch ngành, lĩnh vực, trong xây dựng cơ chế chính sách của tỉnh.

Quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng. Ban hành cơ chế góp ý kiến, thể hiện sự tín nhiệm đối với tập thể và từng thành viên cấp ủy. Xây dựng quy định việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với các chức danh lãnh đạo trong cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể. Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW của  Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Quan tâm hơn nữa tới công tác dân vận nhằm tạo ra sự đồng thuận trong toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn nhân dân theo hướng sát dân, gần dân, hiểu dân và tôn trọng nhân dân. Triển khai tích cực đồng bộ chủ trương giám sát và phản biện của nhân dân. Phải xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm hướng về cơ sở, đặc biệt là phòng trào xây dựng nông thôn mới…

Bước vào năm mới Quý Tỵ 2013 với những vận hội và thời cơ mới, với sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị, sự cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa tỉnh ta vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tạo ra sức bật mới trên quê hương Bắc Ninh.

Trần Văn Túy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
Top